Sökning: "tom tardelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tom tardelius.

  1. 1. Inte fullt så extremt - : En granskning av Garrett Cullitys alternativ till Peter Singers hållning i frågan om skyldigheten att hjälpa människor i nöd

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Tom Tardelius; [2017]
    Nyckelord :The Extreme Demand; Garrett Cullity; Peter Singer; Etik; Konsekvensetik; Utilitarism; Garrett Cullity; Peter Singer;

    Sammanfattning : .... LÄS MER