Sökning: "tomtplats"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet tomtplats.

 1. 1. Tomtplatsavgränsning för strandskyddsdispens vid fastighetsbildning i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Joar Ekenstaf; Jonas Jonsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vattnet och dess stränder har alltid lockat människor. Många vill bo vid vatten och stränder. Kuster är också naturliga rekreationsplatser för många. Strandskyddslagstiftningen finns för att se till att Sveriges stränder även i framtiden är tillgängliga för allmänheten. LÄS MER

 2. 2. Fri passage och tomtplatsavgränsning : En studie av två länsstyrelsers överprövningsärenden av kommunala strandskyddsdispenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linda Pantzar; [2012]
  Nyckelord :County Administrative Board; Coastal zone management; Legislation; Shoreline; Free passage; Public nature; Strandskyddslagstiftning; fri passage; tomtplats; komplementbyggnad; ersättningsbyggnad; lucktomt; strandskyddsdispens; överprövning;

  Sammanfattning : Strandskyddet i Sverige är en del av allemansrätten som innebär att var och en har rätt att under ansvar färdas fritt i den svenska naturen, den rätten skyddas av strandskyddslagstiftning i miljöbalken. Dispens från förbuden i strandskyddslagstiftningen kan medges av kommunen. LÄS MER