Sökning: "tonåringar"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade ordet tonåringar.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Magnusson; Emelie Hartonen; [2021]
  Nyckelord :Midwife; pregnancy; teenager; Barnmorska; graviditet; tonåring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans roll är att stödja kvinnan under graviditet och barnafödande. Gravida tonåringar behöver ofta mer stöd och hjälp av barnmorskan under graviditeten än äldre kvinnor.  Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården. LÄS MER

 2. 2. När en tonåring förlorar en förälder i cancer – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Petri; Sandra Björk Ingolfsdóttir; [2020-08-06]
  Nyckelord :Cancer; tonåring; upplevelser; stöd; förälder; hälsokonsekvenser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sverige har en av den bästa cancervården i världen och allt fler överleversjukdomen. Trots det är det många människor och familjer som drabbas och över tusenminderåriga barn förlorar varje år en förälder till sviten av cancer. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos tonåringar med medfödd hjärtsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Andreasson; Gloria Roych; [2020-08-06]
  Nyckelord :Livskvalitet; tonåringar; medfött hjärtfel; medfödd hjärtsjukdom; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: i takt med att behandlingar för medfödd hjärtsjukdom har förbättrats har fråganom livskvalitet aktualiserats och tonåren är en viktig period att studera. Begreppet livskvalitethänger ihop med hälsobegreppet då hälsa är en resurs för att uppnå god livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. TARA : - En kvalitativ studie om läkarstudenters upplevelser av TARA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Burström; [2020]
  Nyckelord :depression; medical student; Training for Awareness; Resilience and Action; TARA; psychological flexibility; depression; läkarstudent; TARA; psykologisk flexibilitet;

  Sammanfattning : Depression är vanligt förekommande världen över och läkarstudenter är en utsatt grupp. Under läkarprogrammet ökar dessutom den psykiska ohälsan bland studenterna. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier och dess påverkan på ungdomars psykiska hälsa – utifrån professionellas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Zahraa Almaliki; [2020]
  Nyckelord :negative effects; Social media; teenagers; mental health; cyberbullying;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur negativa effekter av sociala medier påverkar tonåringarnas mentala hälsa och ta reda på interventionerna som utförs av yrkesverksamma som arbetar med tonåringar på olika sätt. En kvalitativ metod har använts i denna studie baserad på semistrukturerade intervjuer med fyra professionella inom olika områden. LÄS MER