Sökning: "tonåringar"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade ordet tonåringar.

 1. 1. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Tonåringar och unga vuxnas upplevelser av att leva med födoämnesallergi

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Amanda Eriksson; Cecilia Larsson Schmidt; [2020]
  Nyckelord :Födoämnesallergi; tonåringar; unga vuxna; upplevelser.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förekomsten av födoämnesallergi ökar och det finns ännu ingen medicinsk behandling som botar födoämnesallergi och en allergisk reaktion kan handla om liv eller död. Födoämnesallergi finns över hela världen och de vanligaste allergierna är mot mjölk, ägg och jordnötter. LÄS MER

 3. 3. "För vi är inte stöpta i samma form" : En studie av tränares syn på kroppsideal inom längdskidåkningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonna Skrifvars; [2020]
  Nyckelord :Body image; sports; coach; adolescence; cross-country skiing; Kroppsideal; kroppsuppfattning; idrott; tränare; tonåringar; längdskidåkning;

  Sammanfattning : Tränare och idrottsledare har en viktig fostrande roll i dagens samhälle. Det omfattande ansvaret berör även formandet av fysisk självkänsla bland unga idrottare och ett positivt förhållande till den egna kroppen ska främjas. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar som prostituerar sig och hur socialtjänsten arbetar med dessa ungdomar : En kvalitativ enkätstudie om socialarbetarens förhållning och arbete med                                ungdomar som prostituerar sig

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Michélle Nasrudin; Malin Söderlind; [2020]
  Nyckelord :teenagers; selling sex; social workers; empowerment; youth; prostitution; tonåringar; socialarbetare; empowerment; ungdomar; prostitution;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialtjänsten förhåller sig till ungdomar som prostituerat sig och hur socialtjänsten arbetar med dessa ungdomar. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats där postenkäter har använts. Enkäterna skickades till tolv respondenter i två större städer i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Men vi pratar inte så mycket" : En kvalitativ studie om hur föräldrar samtalar med sina tonåringar om våld

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Ahlén; Camilla Antin; [2020]
  Nyckelord :Våld; genus; tonåringar; föräldrar; kommunikation;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how parents talk to their adolescents about violence from the perspective of exposed, exposer and gender. In total, five semi-structured interviews were conducted with parents of children with different sexes, aged between 13-19. LÄS MER