Sökning: "tonåringars läsning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden tonåringars läsning.

 1. 1. Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; Linnea Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :läsvanor; attityder; motivation; skönlitteratur; genus;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. LÄS MER

 2. 2. Läslust och intresse för skönlitteratur i tonåren : Är dagens skolungdomar intresserade av att läsa skönlitteratur?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna Wachtmeister; [2009]
  Nyckelord :Tonåringar; läsvanor; skönlitteratur;

  Sammanfattning : I vårt samhälle finns det många sätt att förnöja sig på till exempel, film, dataspel med mera, men trots detta stora nöjesutbud finns det fortfarande många böcker. Ratar dagens ungdomar skönlitterära böcker, framför annan underhållning? Är skönlitteratur främst en del av skolans värld där vissa saker måste göras? Denna undran har resulterat i denna uppsats där jag gör en mikroundersökning av dagens ungdomars intresse för skönlitteratur. LÄS MER

 3. 3. Att förstå tonåringars låga läsande : En studie av svenska elevers läsintresse

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Julia Sallander Hjärtstrand; Susanna Svensson; [2009]
  Nyckelord :Tonåringar; högstadieelever; läsning; läslust; bibliotekspedagogik;

  Sammanfattning : Previous research shows that Swedish teenagers’ reading of fiction have decreased during the last decade (Skolverket 2006). As future librarians we found ourselves asking why, and an interest to look into this was triggered. The purpose of this Bachelor thesis is therefore to examine why teenagers’ reading of fiction is decreasing. LÄS MER

 4. 4. Döva tonåringar och skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sara Seyffart; [2006]
  Nyckelord :döva tonåringar; döva romankaraktärer; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på hur sex döva tonåringars förhållande till skönlitteratur ser ut. Jag har också velat ta reda på vilka faktorer som påverkar dessa döva tonåringars läsning, och om döva romankaraktärer har en inverkan på deras läsupplevelse. LÄS MER