Sökning: "tonglidning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tonglidning.

  1. 1. Relationen mellan perception av prosodi och perception av tonglidning : En jämförande studie mellan normalhörande och personer med hörselnedsättning

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

    Författare :Jenni Cederqvist; Therése Karlsson; [2014]
    Nyckelord :Perception; prosodi; tonglidning; ordaccent; emotionell prosodi; hörselnedsättning;

    Sammanfattning : Prosodi utgörs bland annat av variationer i tonhöjd, så kallade tonglidningar. Dessa tonglidningar förmedlar såväl språkligt som emotionellt innehåll i talet. Förmågan att uppfatta skillnader i tonhöjd kallas frekvensdiskriminering. LÄS MER