Sökning: "top hammer drilling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden top hammer drilling.

 1. 1. Binder Migration in Double Pressed Drill Bit Inserts

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Axel Bjerke; [2018]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : It is possible to produce functionally graded cemented carbides on a large scale by double pressing. Being able to predict the binder migration in WC-Co cemented carbides during the sintering is essential to the design of such cemented carbides. The cobalt content is one of the main factors determining the hardness gradient. LÄS MER

 2. 2. Utredning av erosionsnötning på material till bergborrningsverktyg

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Joona Loikkanen; Fredrik Hemgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) är ett världsledande företag som tillverkar komplett utrustning till gruvindustrin. Några bergborrverktyg som utvecklas och tillverkas i Sandviken är bergborrkronor. Dessa kan delas in i tre produktgrupper, topphammar-, sänkborr- och rullborrkronor. LÄS MER

 3. 3. Tribological testing of top hammer drill buttons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Carl Johan Hassila Karlsson; [2016]
  Nyckelord :tribology; wear; cemented carbides; WC-Co; sandstone; granite; rock drilling; top hammer drilling; wear test; friction;

  Sammanfattning : In the present work further modifications are implemented to an existing test setup for the evaluation of the wear of cemented carbide drill buttons in rock drilling applications. The test setup has been evaluated in previous diploma works, which has shown that the test successfully mimics the wear seen in rock drilling applications. LÄS MER

 4. 4. Decision analysis : determining the most appropriate drilling method for production drilling in underground mining

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Fredrik Gransell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The mining industry contains many factors with a high degree of uncertainty. Therefore, there is a need for decision analysis. The production drill process is an initial process in underground mining, thus it is important that the most appropriate drilling method is used for specific mining operations. LÄS MER

 5. 5. Heat Resistant Steel Alloys : Atlas Copco

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Malin From; Johanna Ejerhed; Artin Fattah; Markus Lindén; Alex Karlstens; [2015]
  Nyckelord :steel alloy heat resistant nitration;

  Sammanfattning : Atlas Copco is interested in investigating the friction in the top-hammer drilling tool threads thatcauses the steel to heat up, leading to a phase transformation and a softer steel in the threads. Theaim of this project is to find a steel alloy or surface finishing that will retain its hardness atelevated temperatures better than the presently used threads material. LÄS MER