Sökning: "topic"

Visar resultat 11 - 15 av 5316 uppsatser innehållade ordet topic.

 1. 11. Paper receipts, something from the past? : A digital solution towards a better future

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Saros Solimanajd; [2020]
  Nyckelord :Digital receipt; BPA; Design purposal;

  Sammanfattning : Sustainability is a hot topic now, where we try to solve problems that puts a strain on ourenvironment. While many focus on solution concerning how we consume today, there is alsoa need to look at the smaller target. LÄS MER

 2. 12. Patienters uppfattningar om ronder vid sängkanten : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Nordbäck Lee; Laura Lehmuskoski; [2020]
  Nyckelord :Bedside-rounds; patient-centered care; patient-perspective; interprofessional teamwork; Rond; patientnära; personcentrerad vård; patientperspektiv; interprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är ett koncept som myntades i vårdlitteraturen under 1960-talet. Detta är en betydande faktor i en av sjuksköterskans kärnkompetenser: personcentrerad vård. Ett arbetssätt som inom aktuell forskning har argumenteras eventuellt kunna främja detta är ronder vid sängkanten. LÄS MER

 3. 13. Can exposure to import competition explain the growing share of votes for the Sweden Democrats?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Olsson; Hedvig Astberg; [2020]
  Nyckelord :populism; the Sweden Democrats; import competition; trade exposure; China Shock; Business and Economics;

  Sammanfattning : Around the world the rise of populist and anti-globalization forces can be seen. In Sweden this movement is prevalent as well, as the populist party the Sweden Democrats is experiencing a substantial increase in support. The reason for this is a widely debated subject amongst scholars. LÄS MER

 4. 14. Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Hasselberg; [2020]
  Nyckelord :växtlista; vintervärden; vinterståndare; vinterprofil; perenner; prydnadskvalitéer; ornamental plants; designplants; seedheads; Piet Oudolf;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen tar jag reda på hur mycket som det finns att tillgå kring ämnet vinterståndare och om de har någon fördel utöver ett upplevelsevärde under snöfattiga vintrar. Dessutom tar jag fram en lista på 30 perenner med vinterståndare som förekommer i både litteratur och under fältundersökningar gjorda vårvintern januari 2019. LÄS MER

 5. 15. Gestaltning av invandrare i svenska dagstidningar inför riksdagsvalen                               – : Rapportering en vecka innan valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2020]
  Nyckelord :Gestaltning; framing theory; invandring och media;

  Sammanfattning : Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking. LÄS MER