Sökning: "topic"

Visar resultat 16 - 20 av 5321 uppsatser innehållade ordet topic.

 1. 16. Movement ecology of ungulate communities : effect of species densities and habitat selection

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Linda Zetterkvist; [2020]
  Nyckelord :step-selection; wildlife management; diurnal activity; moose Alces alces ; red deer Cervus elaphus ; roe deer Capreolus capreolus ;

  Sammanfattning : Animal movement is a topic important in various different ecological perspectives. Ungulate species are an important source of income, hunting game and subject for protection and management all across the globe. LÄS MER

 2. 17. Patellofemoral smärta relaterat till överbelastning och dess behandling hos barn och unga - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Andreas Danielsson; Timothy Teichter; [2020]
  Nyckelord :Patellofemoral pain; Anterior knee pain; Early sport specialization; Adolescent; Systematic review as topic; Physical therapy modalities; Patellofemoral smärta; Främre knäsmärta; Tidig sportspecialisering; Ungdomar; Systematisk översikt som ämne; Fysioterapimodaliteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellofemoral smärta (PFS) är vanligt förekommande hos idrottsaktiva barn och ungdomar vilket kan leda till långvariga besvär och till att barn slutar vara fysiskt aktiv. Individuell fysioterapeutisk behandling används ofta inom primärvården för att tackla detta problem. LÄS MER

 3. 18. Mind the gap - save lives? : A regression analysis examining how economic inequality affects violent crime, with a special focus on Latin America

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anna Tybrandt; [2020]
  Nyckelord :Economic inequality; violent crime; income inequality; homicide; Latin America;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the relationship between economic inequality and violent crime, primarily on a global level but additionally with a special focus on Latin America. Three different regression models are used; a multiple linear regression model with cross- national data on a global level, and a multiple linear regression model with panel data as well as a fixed effects regression model with panel data for Latin America. LÄS MER

 4. 19. Kunskap är makt: en intervjustudie om bdsm-utövares upplevelser av terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Reid Lantto; [2020]
  Nyckelord :bdsm; terapi; bemötande; minoritetsstress; hbtq; transformativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur personer som utövar bdsm (bondage, disciplin, dominans, underkastelse, sadism, masochism) upplevde terapeu-tiskt bemötande när bdsm nämndes i terapi. Semi-strukturerade intervjuer genomför-des med 27 bdsm-utövare som hade erfarenhet av terapi. LÄS MER

 5. 20. När ska jag bli pensionär? En idéanalys om införandet av en riktålder och höjda åldersgränser i pensionssystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Årebäck; [2020]
  Nyckelord :pension; pensionssystem; riktålder; höjda åldersgränser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to find the most frequently bespoken ideas in the debate about introducing a recommended retirement age as well as increasing the age limits in the Swedish pension system. The topic is of great relevance and interest since the legislative proposal will have an effect on most Swedes as they eventually will retire from their working lives. LÄS MER