Sökning: "topic"

Visar resultat 26 - 30 av 5178 uppsatser innehållade ordet topic.

 1. 26. Mind the gap - save lives? : A regression analysis examining how economic inequality affects violent crime, with a special focus on Latin America

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anna Tybrandt; [2020]
  Nyckelord :Economic inequality; violent crime; income inequality; homicide; Latin America;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the relationship between economic inequality and violent crime, primarily on a global level but additionally with a special focus on Latin America. Three different regression models are used; a multiple linear regression model with cross- national data on a global level, and a multiple linear regression model with panel data as well as a fixed effects regression model with panel data for Latin America. LÄS MER

 2. 27. Kunskap är makt: en intervjustudie om bdsm-utövares upplevelser av terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Reid Lantto; [2020]
  Nyckelord :bdsm; terapi; bemötande; minoritetsstress; hbtq; transformativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur personer som utövar bdsm (bondage, disciplin, dominans, underkastelse, sadism, masochism) upplevde terapeu-tiskt bemötande när bdsm nämndes i terapi. Semi-strukturerade intervjuer genomför-des med 27 bdsm-utövare som hade erfarenhet av terapi. LÄS MER

 3. 28. När ska jag bli pensionär? En idéanalys om införandet av en riktålder och höjda åldersgränser i pensionssystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Årebäck; [2020]
  Nyckelord :pension; pensionssystem; riktålder; höjda åldersgränser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis seeks to find the most frequently bespoken ideas in the debate about introducing a recommended retirement age as well as increasing the age limits in the Swedish pension system. The topic is of great relevance and interest since the legislative proposal will have an effect on most Swedes as they eventually will retire from their working lives. LÄS MER

 4. 29. Mobilanvändning, impulskontroll och vuxnas livstillfredsställelse : En kvantitativ studie som utforskar eventuellt samband mellan mobilanvändning, impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Alma Berggren; [2020]
  Nyckelord :Mobile use; Impulse control; Satisfaction with life; Workers; Survey; Mobilanvändning; Impulskontroll; Livstillfredsställelse; Arbetare; enkätundersökning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan självskattade timmar i mobilanvändning, impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna som arbetar. Studien undersöker även olika typer av mobilanvändning i relation till livstillfredsställelse. LÄS MER

 5. 30. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER