Sökning: "topica"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet topica.

  1. 1. Statistiska siffror och retoriska tal : Hur statistikargument kan förstås utifrån den klassiska retoriken

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

    Författare :Viktor Sandström; [2015]
    Nyckelord :statistik; siffror; bevismedel; icke-retoriska; aristoteles; cicero; topica; topiker; loci; fredrik reinfeldt; stefan löfvén; val; valår; 2014; jobb; arbete; arbetslöshet; siffertrix; siffertricks;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur argument som bygger på statistik kan förstås utifrån den klassiska retoriken. Utgångspunkten är den vanligt förekommande uppdelningen av bevismedel som antingen tillhörande konsten eller inte, där statistik ofta placeras i den senare kategorin. LÄS MER