Sökning: "topikanalys retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden topikanalys retorik.

 1. 1. "Kära åhörare" : En komparativ analys av partiledarnas tilltänkta publiker i Almedalen och på Järvaveckan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Tor Hedling; [2019]
  Nyckelord :Almedalen; Järvaveckan; Second Persona; Topikanalys; talanalys;

  Sammanfattning : Politikerveckan i Almedalen har länge vart ett ämne i debatten om hur det svenska politiska klimatet har utvecklats. Under de senaste åren har Almedalen i medierna både hyllats som en unik demokratisk mötesplats och kritiserats för att vara ett elitistiskt ”jippo”. LÄS MER

 2. 2. Dödshjälp eller avlivning? En topikanalys av dödshjälpsdebatten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helena Ekberg; [2017-06-21]
  Nyckelord :topikanalys; topiker; dödshjälp;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Rudolf Rydstedt.... LÄS MER

 3. 3. Ger ekologisk jord ett mer klimatsmart matbord? : att tolka och använda topos i fråga om ekologisk odling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Cissela Larsson; [2017]
  Nyckelord :retorik; topos; topiker; topikanalys; argumentationsanalys; ekologisk odling; konventionellt lantbruk; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syftar till att undersöka det mångfacetterade begreppet topos. Topos fyller sin funktion genom att synliggöra vilka grundläggande tankemönster, värderingar och normer talare appellerar till. För att förstå topos har fem inlägg ur debatt om ekologisk odling analyserats. LÄS MER

 4. 4. Politiska budskap i miniformat : -en topikanalys av tre politiska partiers twitter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Carl Stalfelt Niordson; [2017]
  Nyckelord :Retorisk kritik; topikanalys; Twitter; politisk argumentation; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Moderaterna.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker de tre mest etablerade partierna i Sverige och deras användning av Twitter ur ett retoriskt perspektiv. Twitter används numer frekvent av politiker och kan ses som en slagkraftig informationskanal för framstående personer i maktposition. LÄS MER

 5. 5. Vin(n)are på Instagram : En topikanalys av vineriers retorik på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Fredrik Holmqvist; [2017]
  Nyckelord :retorik; vin; topiker; instagram; sociala medier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER