Sökning: "topikanalys retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden topikanalys retorik.

 1. 1. Premisser för muntliga tal: en retorisk tolkning av bedömningskriterier för nationella provet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicklas Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; Muntliga tal; Nationella prov; Bedömning; Tolkningsgemenskap;

  Sammanfattning : Bedömningen av muntliga tal i nationella provet kan vara en utmaning för lärare. Skolans styrdokument och bedömningskriterier innehåller aspekter av tolkningar som sätter lärares retoriska kunskaper på prov. Till nytta för en tolkningsgemenskap bland lärare hade eventuellt ett retoriskt perspektiv för bedömningen kunnat hjälpa. LÄS MER

 2. 2. Of the dead, speak only good : En topikanalys av läkarnekrologer i Dagens Nyheter utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Meja Uhlander; [2019]
  Nyckelord :Nekrolog;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Kära åhörare" : En komparativ analys av partiledarnas tilltänkta publiker i Almedalen och på Järvaveckan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Tor Hedling; [2019]
  Nyckelord :Almedalen; Järvaveckan; Second Persona; Topikanalys; talanalys;

  Sammanfattning : Politikerveckan i Almedalen har länge vart ett ämne i debatten om hur det svenska politiska klimatet har utvecklats. Under de senaste åren har Almedalen i medierna både hyllats som en unik demokratisk mötesplats och kritiserats för att vara ett elitistiskt ”jippo”. LÄS MER

 4. 4. Rimlig eller radikal rensning? : En retorisk topikanalys av minimalismdebatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Elvira Andersson; [2019]
  Nyckelord :retorik; topiker; topoi; topikanalys; minimalism; livsstil;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dödshjälp eller avlivning? En topikanalys av dödshjälpsdebatten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helena Ekberg; [2017-06-21]
  Nyckelord :topikanalys; topiker; dödshjälp;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Rudolf Rydstedt.... LÄS MER