Sökning: "topologioptimering"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet topologioptimering.

 1. 1. Topologioptimering inom Svetsbaserad Additiv Tillverkning : applicerat på Pendelarm för Bandsystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Tobias Hermansson; Daniel Lindh; [2022]
  Nyckelord :Produktutveckling; topologioptimering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts inom området produktutveckling på institutionen för ingenjörsvetenskap. Delar av arbetet utfördes på produktionstekniskt centrum (PTC). LÄS MER

 2. 2. Arbetsmetodik för konstruktion av stålkonstruktioner med hänsyn till miljö och ekonomi

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Jens Erikanders; Oskar Olsson; [2022]
  Nyckelord :Environmental impact; expense; steel structure; methodology; Lean Construction; modular design; Design for Manufacture and Assembly; Miljöpåverkan; kostnad; stålkonstruktion; arbetsmetodik; Lean Construction; modulär konstruktion; Design for Manufacture and Assembly;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det är allmänt känt att global uppvärmning är ett problem som grundar sig i att för mycket växthusgaser släpps ut. Detta måste förändras för att effekterna av global uppvärmning inte ska förstöra viktiga ekosystem. LÄS MER

 3. 3. Design of flow guiding parts through CFD topology optimisation

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Aby Narayamparambil; [2021]
  Nyckelord :Topology optimisation in CFD; Ansys Fluent; Tosca Fluid; Particle track; Backflow tolerance; Topologi optimering i CFD; Ansys Fluent; Tosca Fluid; Particle track; Återflödets tolerans;

  Sammanfattning : Scania works continuously to develop internal combustion engines and after treatment systems which can achieve low pollutant emissions and high efficiency. A major principal that Scania adopted for this goal is the Simulation Driven Development (SDD) process. LÄS MER

 4. 4. Weight optimization of a harvesting head

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anas Darwich; [2021]
  Nyckelord :Harvester; Forwarder; Topology optimization; Main plate; Skördare; Skrotare; Topologi optimering; Huvudplatta;

  Sammanfattning : With the development of the deforestation industry and the increased demand for sawn goods and woods over the world, created a need for more efficient harvesting methods, a need that was represented by mechanized harvesters and forwarders in forestry. These machines are efficient when it comes to mass production and can cut and delimb trees of all sizes and kinds. LÄS MER

 5. 5. Design and Optimisation of Internal Components for a Reciprocating Compressor Powering a Camless Valvetrain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Filip Schander; Viktor Pott; [2021]
  Nyckelord :Topology; FEA; DMLS; Piston; Connecting Rod; Crank Mechanism; Crank Balancing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Freevalve AB develops camless valvetrains for internal combustion engines using pneumatic and hydraulic systems. An air compressor is used to generate pressure in the pneumatic system. To further increase efficiency of the Freevalve system, a new compressor tailored to its purpose, is being developed in house. LÄS MER