Sökning: "tora boren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tora boren.

 1. 1. Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering : Specialpedagogiskt stöd för elever som behandlats för hjärntumör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikFilosofiska fakulteten

  Författare :Tora Borén; [2015]
  Nyckelord :Förvärvad hjärnskada; barncancer; hjärntumör; kognitiva förmågor; rehabilitering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång. I studien söks svaret på vilka utmaningar eleverna står inför efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och strategier som eleverna kan behöva. LÄS MER

 2. 2. "Man ska bara hålla sig flytande"- En kvalitativ studie av hur nyutbildade 1-7 lärare i matematik och NO upplever sin yrkesdebut.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tora Borén; [2003]
  Nyckelord :Education; Första året; lärare i matematik NO; lärares yrkesdebut; novis; nyutbildade lärare; nyutexaminerade lärare; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur nyutbildade 1-7 lärare i matematik och NO upplever sin yrkesdebut samt sin första tid i yrket. Jag önskade även finna de faktorer som ansågs vara de största utmaningarna under det första året. LÄS MER