Sökning: "tork"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet tork.

 1. 1. Energikartläggning av industriella tork - och härdugnar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Angelica Stoehr; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industriella ugnar har en signifikant påverkan på produktkvalitén och kräver stora mängder energi. I denna rapport har identifiering och kartläggning av energikrävande processer och källor för Ålö AB’s tork - och härdugnar utförts med betoning på aktuella värmeförluster, förbättring av teknologins prestanda samt återvinningspotential. LÄS MER

 2. 2. Matning av flis till mekanisk avvattningspress

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Sjögren; [2018]
  Nyckelord :mekanisk avvattning; flis;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjörer inom maskinteknik vid Karlstads Universitet. Projektet har utförts åt Drinor AB och är ett produktutvecklingsprojekt. Inom pelletstillverkning måste spånet som används nå en viss fuktighetsgrad i fibrerna för att kunna formas. LÄS MER

 3. 3. Energi- och miljöeffekter av mekanisk avvattning som försteg till torkning av träflis vid pelletsproduktion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Lingman; [2018]
  Nyckelord :Pellets; mechanical dewatering; dewatering; energy; wood chips; environment; Pellets; mekanisk avvattning; avvattning; energi; träflis; miljö;

  Sammanfattning : Med rådande klimathot i form av ökande koldioxidhalter i vår jords atmosfär krävs stora gemensamma insatser för att minska utsläppen. Genom att välja bort fossila bränslen och istället använda miljövänliga energikällor skapar vi tillsammans en hållbar framtid. LÄS MER

 4. 4. Tork- och lagringskostnader i befintliga spannmålsanläggningar

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Martin Larsson; Arvid Hall Svensson; [2017]
  Nyckelord :lagring; kostnader; lönsamhet; torkning; hantering; tidsåtgång; investering;

  Sammanfattning : Att lagra spannmålen hemma på gården är något som många lantbrukare gör i hopp om att kunna sälja det till ett bättre pris senare på året. Att sälja spannmålen senare på året kan ge ett högre pris på 0,2 kr per kg spannmål. Tidigare studier av Westlin. LÄS MER

 5. 5. Planering av planlager och torkningssystem för spannmål och potatis till gården Vårbacka

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Martin Björkman; [2017]
  Nyckelord :planlagring; spannmålstorkning; potatislager; spannmålslager; potatis; spannmål;

  Sammanfattning : Idag står många potatisodlare i Sverige inför en framtid där det krävs bättre och bättre kvalitet på matpotatisen. En stor del i kvalitetsarbetet är goda lagringsmöjligheter. Det finns många olika sätt att lagra potatis på med olika fördelar. På gården Vårbacka i Flyinge sker idag en del av lagringen utomhus under halm och plast. LÄS MER