Sökning: "torkning av kött"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden torkning av kött.

 1. 1. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER

 2. 2. Methane emission from nitrate-treated tannin rich feed for cattle in Vietnam

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sofie Winding; [2014]
  Nyckelord :tropical; legume; feed; supplement; ruminants; tannins; nitrate;

  Sammanfattning : In developing countries such as Vietnam the population consumes more animal products for example milk and meat than before which requires greater livestock production. Ruminants contributes to more methane emission which creates a dilemma between food production and its environmental impact. LÄS MER

 3. 3. Raw food diet En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Eva Kessler; [2012-10-01]
  Nyckelord :Hållbarhet; intervju; living food; miljö; raw food; råkost; specialdiet; vegan; vegetarian;

  Sammanfattning : Raw food, eller råkost diet kan ses som en växande trend i västvärlden och även i Sverige. Det har kommit ut raw food böcker på svenska, på internet finns det svenska diskussionsforum, bloggar och butiker som alla har dedikerat sig till rawfoodister, första raw food restauranger har öppnats i landet. LÄS MER

 4. 4. "De tycka emellertid av gammal vana att det smakar gott, och tro dessutom att det är bra för hälsan" : samiskt växtutnyttjande från 1600-talet fram till ca 1950

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elin Qvarnström; [2006]
  Nyckelord :etnobotnik; samer; skogshistoria; Norrland;

  Sammanfattning : Meat and fish was the most important food for the Sami people in northern Scandinavia until the beginning of the 20th century. It is not so well known that the Sami people also used a lot of wild plants as food and medicine although that kind of food was relatively common among them until the end of the 19th century. LÄS MER