Sökning: "torkning"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet torkning.

 1. 1. Odlade torvjordar och växthusavgång : effekter av pH, temperatur och vattenhalt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Lisette Nordgren; [2021]
  Nyckelord :odlad torvjord; pH; kalk; växthusgaser;

  Sammanfattning : Torvmarker utgör potentiella sänkor av växthusgaser (VHG) och täcker en betydande andel av Sveriges yta. Förra seklet dikades en stor del av markerna för odling m.m. vilket i nutid har lett till en ökande problematik med mikrobiell nedbrytning och torvförlust. LÄS MER

 2. 2. För det tredje syskonet : Simulerad användning av trikåkvaliteter med eller utan tryck i olika konstruktion och material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erica Petersson; Andrea Kutchoukov; [2021]
  Nyckelord :Livscykel; kvalitet; kvalitetsförbättringar; livslängd; plagg; barnplagg; testmetoder;

  Sammanfattning : En textilprodukts livscykel innefattar flera steg av resursintensiva och förorenade processer som ger ett avtryck på miljö, från råvaruutvinning till avfalls-hantering. För att minska textilindustrins klimatpåverkan krävs det att plaggen användas under en längre tid för att minska konsumtionen. LÄS MER

 3. 3. ”Alla vet att viskos krymper” : En studie i hur dimensionsstabilitet av fyra olika viskostyger påverkar passformen på en byxmodell.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Kauppi; [2021]
  Nyckelord :Passform; Byxor; Viskos; Krympning; Dimensionsstabillitet;

  Sammanfattning : Problemformuleringen i den här rapporten kommer ifrån ett företag som gör en av sina byxmodeller i ett flertal viskostyger med olika mekaniska egenskaper. Speciellt ett av tygerna krymper mycket under produktion vilket leder till varierande passform. LÄS MER

 4. 4. Tillverkning av Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS)-filament förstärkt med fibrer av mikrocellulosa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Eric Folebäck; [2021]
  Nyckelord :ABS Akrylnitril-Butadien-Styren ; mikrocellulosa; komposit; filament.;

  Sammanfattning : Termoplaster används i en mängd olika produkter världen över. En starkare termoplast kan leda till att en mindre mängd material behövs för att bibehålla samma styrka i en produkt. En lättare produkt kan exempelvis leda till minskad bränsleförbrukning vilket är positivt i avseende för miljön, socialt och ekonomiskt. LÄS MER

 5. 5. Making a feast for the deceased : Archaeobotanical investigation of plant remains in ovens used for drying cereals and food consumption through ovens, graves, and bog bodies

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniel Andreas Smeds; [2021]
  Nyckelord :Archaeobotany; Cereal drying ovens; Food consumption; Grave deposition; Bog body stomach content; Arkeobotanik; arkeologi; ugnar; gravar; mosslik; matkonsumtion;

  Sammanfattning : Det finns många frågetecken kvar kring konsumtionsbeteende inom förhistoriska kulturer. Målet med denna studie var därför att studera och förbättra förståelsen av det arkeobotaniska materialet i ugnar gjorda för att torka sädeskorn och hur ugnarnas innehåll korrelerar med den växtbaserade matkonsumtionen, samt att försöka se potentiella samband mellan ugnarna, deponerade växtrester i gravar och de två mossliken Grauballemannen och Tollundmannens maginnehåll. LÄS MER