Sökning: "toro"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet toro.

 1. 1. Comparing Evaluation Heuristics with Human Testers

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :David Skiöld; Kristian Toro; [2020]
  Nyckelord :PCG; Metrics; Evaluating metrics;

  Sammanfattning : Abstract - Through our work we validated the symmetry and leniency heuristics used to evaluate content which has been procedurally generated in a mixed-initiative tool called the Evolutionary Dungeon Designer (EDD). This was done by analyzing and comparing how said heuristics differs from what a human player perceives the metrics to be. LÄS MER

 2. 2. Textual computer-mediated communication tools used across cultures : A study about the issues and consequences that arise from this type of communication

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Nino Emmerik; Manuel Diez de Oñate De Toro; [2020]
  Nyckelord :cross-cultural communication; computer-mediated communication; communication issues; communication consequences;

  Sammanfattning : Globalisation is increasing, reason for people working more and more cross-culturally and with the use of computer-mediated tools. The field of research on both of these individual topics is existent and has thoroughly been discussed. Nevertheless, the integration of these topics in the field of research is still scarce and relatively unknown. LÄS MER

 3. 3. Digitala hjälpmedel i läsundervisning : vad digitaliseringen innebär för lärares läsundervisning i svenskämnet

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Roberto Toro; Per Rossow; [2019]
  Nyckelord :Digitala hjälpmedel; digitalisering; läsundervisning; appar; dator; iPad; fragmenterad läsning; skolhuvudmän.;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har digitaliseringen utvecklats kontinuerligt i den svenska skolan. Men hur har den utvecklingen påverkat undervisning i svenskämnet? Denna text ämnar utreda hur digitala hjälpmedel kan användas av lärare i läsundervisning och vilka faktorer som påverkar  ̶  positivt eller negativt  ̶  den användningen. LÄS MER

 4. 4. Vem kan lägga livspusslet? : “Man är ju van att pussla, det är väl vad som sker i allas liv egentligen.“En kvalitativ studie om pars upplevelser av livspusselproblematiken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Madeleine Blomqvist; Emilie Toro Hartman; [2018]
  Nyckelord :Work-life balance; doing gender; gender; negotiating; family; life-puzzle;

  Sammanfattning : In line with the boundless working life, it has become increasingly difficult to create a balance between working life and personal life. The Swedish expression “life-puzzle” and how we are able to create enough time has become a central part of the public debate. LÄS MER

 5. 5. Hur manipulerad måltidsfrekvens påverkar energiintaget hos friska vuxna – en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Frida Bjerkås; Orsolya Toró; [2017-06-07]
  Nyckelord :Aptit; energiintag; hunger; måltidsfrekvens; ad libitum; iso-kalorisk; Appetite; energy intake; meal rate; iso-caloric;

  Sammanfattning : Title: How altered meal frequency has an impact on energy intake in healthy adults - asystematic reviewAuthor: Frida Bjerkås and Orsolya ToróSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: 2017 - 05 - 24Background: Understanding how meal frequency affects energy intake is an important partof understanding why healthy adults develop obesity. With more knowledge of thisconnection, advice concerning meal frequency can be designed to help the individuals tobetter appetite control and a more controlled energy intake. LÄS MER