Sökning: "toro"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet toro.

 1. 1. Digitala hjälpmedel i läsundervisning : vad digitaliseringen innebär för lärares läsundervisning i svenskämnet

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Roberto Toro; Per Rossow; [2019]
  Nyckelord :Digitala hjälpmedel; digitalisering; läsundervisning; appar; dator; iPad; fragmenterad läsning; skolhuvudmän.;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har digitaliseringen utvecklats kontinuerligt i den svenska skolan. Men hur har den utvecklingen påverkat undervisning i svenskämnet? Denna text ämnar utreda hur digitala hjälpmedel kan användas av lärare i läsundervisning och vilka faktorer som påverkar  ̶  positivt eller negativt  ̶  den användningen. LÄS MER

 2. 2. Vem kan lägga livspusslet? : “Man är ju van att pussla, det är väl vad som sker i allas liv egentligen.“En kvalitativ studie om pars upplevelser av livspusselproblematiken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Madeleine Blomqvist; Emilie Toro Hartman; [2018]
  Nyckelord :Work-life balance; doing gender; gender; negotiating; family; life-puzzle;

  Sammanfattning : In line with the boundless working life, it has become increasingly difficult to create a balance between working life and personal life. The Swedish expression “life-puzzle” and how we are able to create enough time has become a central part of the public debate. LÄS MER

 3. 3. Hur manipulerad måltidsfrekvens påverkar energiintaget hos friska vuxna – en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Frida Bjerkås; Orsolya Toró; [2017-06-07]
  Nyckelord :Aptit; energiintag; hunger; måltidsfrekvens; ad libitum; iso-kalorisk; Appetite; energy intake; meal rate; iso-caloric;

  Sammanfattning : Title: How altered meal frequency has an impact on energy intake in healthy adults - asystematic reviewAuthor: Frida Bjerkås and Orsolya ToróSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: 2017 - 05 - 24Background: Understanding how meal frequency affects energy intake is an important partof understanding why healthy adults develop obesity. With more knowledge of thisconnection, advice concerning meal frequency can be designed to help the individuals tobetter appetite control and a more controlled energy intake. LÄS MER

 4. 4. Lengua y género. Un análisis lingüístico de la película El laberinto del fauno.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Magdalena Kamont; [2017-01-27]
  Nyckelord :spanska; El laberinto del fauno; lengua y género; verbosidad y lenguaje vulgar; postguerra española; España;

  Sammanfattning : The aim of this report is to investigate the quantity of words and the use of vulgar utterances inmale and female speech, within dramatic language. Additionally we will try and analyse therelationship between dramatic language, the language of every day use and gender. LÄS MER

 5. 5. Vi når ungdomarna med respekt : En studie om hur fältarbetare skapar professionella relationer med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marcelo Toro; [2016]
  Nyckelord :fältarbetare; relationsskapande; relationer; ungdomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how outreach workers create professional relationships with youngsters. The result was based on six professional outreach workers. The results were presented in the form of four individual interviews and one group interview. LÄS MER