Sökning: "torrkokningskvot"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet torrkokningskvot.

  1. 1. Variabla inloppsstrypningar i kokvattenreaktorer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

    Författare :Jonatan Hultin Rosenberg; [2022]
    Nyckelord :kärnkraft; BWR; variabla inloppsstrypningar; härdkylning; bridning; konversion; bränsleekonomi; CPR; torrkokningskvot;

    Sammanfattning : In a nuclear reactor core there are fuel assemblies with different age (i.e. how long the assembly has been in the core) and burnup (i.e. LÄS MER