Sökning: "tort law"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden tort law.

 1. 1. Compensatio lucri cum damno - Tillämpningen av avdrag för fördelar vid skadeståndets bestämmande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Hartmeier; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med stöd av den skadeståndsrättsliga principen om compensatio lucri cum damno kan fördelar som följts av en skada komma att avräknas skadeståndet. Detta i syfte att inte överkompensera den skadelidande. Syftet med denna uppsats har varit att, genom en rättsdogmatisk metod, redogöra för principens närmare innebörd. LÄS MER

 2. 2. Ofrivillig graviditet - slarvigt eller oundvikligt? - Om tillverkare av digitala preventivmedels ansvar för ofrivilliga graviditeter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fazlic; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; produktansvar; läkemedel; preventivmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, a digital contraceptive app came to attention in Swedish media, due to claims that the app was inefficient as a contraceptive and that it had led to an increased number of unintended pregnancies. The main purpose of digital contraceptives is to prevent pregnancies by measuring safe periods during the user’s menstruation cycle. LÄS MER

 3. 3. Climate change law and litigation in Sweden with scenarios from Europe : Possibilities for members of the public to challenge the state's responsibility for climate change through litigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ana-Sofia Valderas; [2019]
  Nyckelord :climate change law; climate change litigation; Sweden; greenhouse gas emissions; Paris Agreement; European Convention on Human Rights; Aarhus Convention; environmental human rights; tort law; climate policy decisions; permit decisions; judicial review;

  Sammanfattning : The Swedish government is legally obliged to conduct climate policy work that will protect nature and humanity from the harmful effects of climate change. Obligations related to the environment arise under Swedish domestic law, European law and international law. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens principalansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; principalansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med skadeståndet utgår från prevention och reparation. Skadestånd ska förmå människor att agera mer aktsamt, att avstå från ett visst skadligt agerande, i syfte att undvika skador. Detta ska i sin tur leda till ett tryggare och säkrare samhälle. LÄS MER

 5. 5. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada : - en no fault-försäkring med särdrag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pernilla Karlsson; [2019]
  Nyckelord :occupational damage; compensation for work-related injuries; compensation for traffic injuries; social insurance; Swedish model;

  Sammanfattning : A modern society is often characterized by a large measure of welfare that all citizens take part of to a greater or lesser extent. Welfare can be defined as the social rights and benefits enjoyed by the habitants of a country. LÄS MER