Sökning: "tortyr"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet tortyr.

 1. 1. Krims återförenande med fosterlandet : - Ett rättfärdigt krig?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sellgren Egil; [2020]
  Nyckelord :Rättfärdigt krig; krimkrisen; Ryssland; Ukraina; Justum bellum; Rättfärdigt krig; just war; jus ad bellum; jus in bello; tortyr;

  Sammanfattning : This essay seeks to evaluate whether or not  the war in Crimea, conducted by the Russian Federation, is to be considered “just”. This is done in accordance with the theory of Just war, which demands that there be two separate evaluations of the war. LÄS MER

 2. 2. "Tortyr, terror och gränslös grymhet" : En mikrohistorisk ögonvittnesskildring av konflikten i Kambodja mellan 1975-1978

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Joakim Svensson; [2020]
  Nyckelord :Cambodia; genocide; Pol Pot; micro history; eyewitness; conflict; Kampuchea; Khmer Rouge; terror; torture; Michel Foucault; Power theories; United Nations;

  Sammanfattning : Saloth Sar, also known by the notorious name Pol Pot marched as a winner with his communist party on April the 17th(1975), into the Cambodian capital Phnom Penh. This was the beginning of what would become one of the most horrible and brutal genocides in history. LÄS MER

 3. 3. Är den fria bevisprövningen hotad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zacharias Lilja Jensen; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; Bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundprincip inom svensk processrätt är den fria bevisprövningen. Den fria bevisprövningen framstår dock inte som helt självklar genom inflytande från främst europeisk rätt. I denna uppsats undersöks principen om fri bevisförings ställning vid konflikter mellan nationell rätt och internationella överenskommelser. LÄS MER

 4. 4. Tortyrbrottets kriminalisering - Har Sverige gjort tillräckligt för det internationella samfundet och för tortyrens offer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonatan Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Tortyr; kriminalisering; brottsoffer; folkrätt; straffrätt; Europakonventionen; Tortyrkonventionen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. LYSSNA PÅ RÖSTERNA AV TRAUMA : Om psykoterapeutens motöverföring i psykoterapi med patienter som erfarit tortyr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nahid Mohseni; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : LYSSNA PÅ RÖSTERNA AV TRAUM Om psykoterapeutens motöverföring i psykoterapi med tortyröverlevande                                         Åtta leg psykologer, leg psykoterapeuter och psykoanalytiker har intervjuats i syfte att presentera psykoterapeutens motöverföring samt psykoterapeutens förståelse av den egna motöverföringen utifrån psykoterapier med tortyröverlevanden. Intervjuerna har transkriberats. LÄS MER