Sökning: "total Marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden total Marknadsföring.

 1. 1. Riskhantering inom strategisk marknadsföring : En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag uppfattar och hanterar risker

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malou Holmensköld; Adrian Palmberg; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk management; risk management process; risk perception; strategic marketing; e-commerce; clothing industry; the coronavirus pandemic; Risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; riskuppfattning; strategisk marknadsföring; marknadsföringsstrategier; e-handel; klädbranschen; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riskhantering handlar om att förebygga att risker uppstår inom ett företag. På grund av den föränderliga miljö som företag befinner sig i krävs en effektiv och integrerad riskhantering, varpå detta blivit särskilt avgörande vid hantering av kriser. LÄS MER

 2. 2. Cosmetics gone green : A quantitative experimental study on green promotional cues and consumers’ purchase intention

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Therese Genovese; Charlotte Green; [2021]
  Nyckelord :green promotion; intrinsic cues; extrinsic cues; theory of planned behavior; ingredients; formula; packaging; brand; green cosmetic products; consumer behavior; purchase intention;

  Sammanfattning : In the context of the world's increasing environmental challenges and the rise of green consumerism, promoting sustainable consumer behavior is more important than ever. This study aims at extending the understanding of consumers' purchase  intention of  environmentally friendly cosmetic products. LÄS MER

 3. 3. New Product Introductions, what gets people talking? : Quantitative study on e-Word-of-Mouth & Customer Engagement

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Rafael Czeszejko; Sophia Zhang Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Customer Engagement; New Product Introduction; Sentiment analysis; Word-of-Mouth; WOM; eWOM; User Generated Content; UGC; Twitter; Sentiment analysis; Social Media; Innovativeness level; Quantitative; Brand Benefits; Big Data;

  Sammanfattning : The interest of researchers and practitioners in e-Word-of-Mouth has accelerated with the rise of social media platforms. In the last decade it became more apparent that customers are not merely recipients of product and brand information, but also active participants in shaping product and brand perceptions. LÄS MER

 4. 4. Bygg- och rivningsavfall i cirkulär ekonomi genom Dala återbyggdepå : Utmaningar och möjligheter till ökat återbruk av byggmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Sara Johansson; [2021]
  Nyckelord :Bygg- och rivningsavfall; Återanvändning; Dala återbyggdepå; Cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Apart from the mining sector, the construction and demolition sector is the mainsource of waste and nationally the construction industry accounts for a third of thecountry's total waste generation. Every year, around 10 million tonnes of waste aregenerated as a result of construction and demolition measures in Sweden, of whichonly about ten tonnes are reused. LÄS MER

 5. 5. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER