Sökning: "total arbetsbörda."

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden total arbetsbörda..

 1. 1. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

  Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. Flipp eller flopp : En studie av effekterna efter införandet av Maritime Single Window

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Edgren; Jesper Häggkvist; [2018]
  Nyckelord :Maritime Single Window; MSW; 2010 65 EU; FAL-Konventionen; Svensk Sjöfart;

  Sammanfattning : International Maritime Organisation (IMO) har under många år arbetat för att förenkla och harmonisera det administrativa arbetet för fartyg vid hamnanlöp från internationell resa. Syftet har varit att minimera data och förenkla deklarationer och dokument som skall rapporteras till myndigheter i det land som fartyget anlöper. LÄS MER

 3. 3. Upptäckt och åtgärd av akutsjukvårdsrelaterad compassion fatigue : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Samuel Alpsten; [2017]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Burnout; Turnover; Emergency nurse; Resilience; Compassion fatigue; Utmattning; Personalomsättning; Akutsjuksköterska; Resiliens; Akut; Akutsjukvård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sveriges akutmottagningar har ett årligt genomflöde av cirka 2,5 miljoner patienter. Personalomsättningen är hög för de sjuksköterskor vilka arbetar där och arbetssituationen är ofta ansträngd, både vad gäller tider, arbetsbörda och kritiskt sjuka patienter. LÄS MER

 4. 4. Allmännyttiga fastighetsbolags tillämpning av komponentredovisning : med fokus på rutiner och problem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Matilda Ericson; Alexandra Steinvall; [2016]
  Nyckelord :K3; komponentmetoden; fastighetsbolag; underhåll; investering; rättvisande bild; rutiner; problem;

  Sammanfattning : Inledning: Bokförningsnämnden införde den 8 juni 2012 ett nytt huvudregelverk för större, onoterade bolag som fick namnet K3. Regelverket är principbaserat vilket lämnar utrymme för egen tolkning av de föreskrivna principerna. Alla företag som hade stora materiella anläggningstillgångar skulle tillämpa komponentavskrivning på dessa. LÄS MER

 5. 5. Den svenska mineralindustrins inställning till EU ETS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Björn Håkansson; [2015]
  Nyckelord :EU ETS; Emissions trading; Interviews; Mineral industry; Cement; Lime; Glass; Ceramics; Mineral wool; Utsläppshandel; Intervjustudie; Mineralindustri; Kalk; Glas; Keramikprodukter; Mineralull; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The European Union Emissions Trade System (EU ETS) is the central climate political tool for reduction of carbon dioxide emissions within the union, and is still the largest emissions trading system in the world ten years after the launch in 2005. One of the industry branches included in the system is the mineral branch: the production of cement, lime, glass, ceramics and mineral wool. LÄS MER