Sökning: "total cost of ownership"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden total cost of ownership.

 1. 1. The importance of supplier information quality in purchasing of transport services

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :PYGMALION-ALEXANDROS GORDOS; JONAS BULOVAS; [2018]
  Nyckelord :supply chain integration; purchasing performance; transport services; information infrastructure; supplier data quality; assessment framework; total cost of ownership; leverantörskejda integration; inköpseffektivitet; transporttjänster; informationsinfrastruktur; leverantörsdatakvalitet; bedömningsmall; totalkostnaden för ägande;

  Sammanfattning : An important prerequisite for successful supply chain integration is the ability to convert data into information combined with structured storing and sharing processes. The purpose of this master thesis is to investigate potential relation between supplier data quality and performance of purchasing of transport services. LÄS MER

 2. 2. IOT CONNECTIVITY WITH EDGE COMPUTING

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Maximilian Stiefel; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Billions of Internet of Things (IoT) devices will be connected in the next decades. Most devices are for Massive Machine Type Communication (MMTC) applications. This requires the IoT infrastructure to be extremely efficient and scalable (like today’s Internet) to support more and more devices connected to the network over time. LÄS MER

 3. 3. Simulation of an Electric Quarry with Automated Transporter Scheduling

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Bilin Chen; Ida Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An electric site project is being developed by Volvo Construction Equipment with the goal to transform the quarry and aggregate industry by reducing carbon emissions by up to 95 % and total ownership cost up to 25 %. The goal is achieved by using electrical autonomous vehicles as the work force. LÄS MER

 4. 4. Vilka logistiska åtgärder kan ett grossistföretag vidta för att behålla lönsamheten i en mogen bransch? : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Fredrik Schyllert Römo; Yonis Raage; [2018]
  Nyckelord :grossist; lönsamhet; materialanskaffning; lagerhållning; artikelklassificering;

  Sammanfattning : Till följd av IT-utvecklingen har grossisters roll i försörjningskedjan allt mer minskats på grund av effektiviseringsåtgärder i kedjan. Detta har medfört att många grossistföretag befinner sig under press att försöka bevara sitt nuvarande verksamhetsområde och därigenom lönsamheten. LÄS MER

 5. 5. How to Stimulate the Sales of Liquefied Natural Gas Vehicles - A Case Study in Belgium

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Pontus Sterner; [2018]
  Nyckelord :LNG Belgium Scania Sustainaility Alternative Fuel Transport; Business and Economics;

  Sammanfattning : Liquefied Natural Gas is a clean and lower carbon alternative to diesel in the heavy road transport sector. It is established as a system in Netherlands and is in the preliminary phase in Belgium with three existing LNG filling stations. LÄS MER