Sökning: "total flooding system"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden total flooding system.

 1. 1. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anton Åberg; [2019]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; biofilter; rain garden; SuDS; stadsträd; gatuträd; gatumiljö; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Den moderna, täta urbana miljön bjuder på många utmaningar kring hur de processer som är givna i en naturlig miljö, ska hanteras när ekosystemen sätts ur spel. En så enkel sak som regn kan bli ett stort problem när all mark som kunde omhändertagit nederbörden blivit hårdgjord eller bebyggd. LÄS MER

 2. 2. Nya driftstrategier för minskad användning av bioolja under tidsperioder med spetslaster : Driftkartläggning, modellering, simulering och visualisering av Trollhättan Energis fjärrvärmeproduktion 2015–2017

  Master-uppsats,

  Författare :Fredrik Fagrell; [2018]
  Nyckelord :linjärprogrammering; produktionsplanering; optimering; fjärrvärme;

  Sammanfattning : Världssamfundet är överens om att människan bidrar till negativa klimatförändringar. Förbränning av bränslen släpper ut växthusgaser. Dessa bidrar till kraftigare väderomslag, översvämningar och utbredning av torrområden. Förändringarna kan bromsas upp genom minskade utsläpp. LÄS MER

 3. 3. Forecast-based Financing in Urban Informal Settlements - A Viable Disaster Risk Management Strategy?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Mads Raun; [2018]
  Nyckelord :Forecast-based financing; disaster risk reduction; preparedness; early action; early warning; urban informal settlements; slums; flooding; inundation; rain; Science General;

  Sammanfattning : Rationale: Urban informal settlements are vulnerable and exposed to hazards. Weather forecasting is possible and provides a “window of opportunity” to push cash or aid to vulnerable dwellers before the disaster strikes. Forecast-based Financing is a framework, which provides this system, and it has had great success with rural pilots. LÄS MER

 4. 4. Frasbrand i Västra Götaland 2015 – kartläggning av utbrottet och djurägarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Stina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Frasbrand; clostridium chauvoei; utbrott; sporer; överlevnad;

  Sammanfattning : Under 2015 pågick ett större sjukdomsutbrott bland nötkreatur i trakterna kring SkaraFalköping. Ett stort antal djur insjuknade och dog i frasbrand. Oron bland traktens djurägare var stor och bakgrunden till varför djuren insjuknade var okänd för både veterinärer och lantbrukare. LÄS MER

 5. 5. Consequences of a flood in Kristianstad, Sweden : a GIS-based analysis of impacts on important societal functions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jonas Sjögren; [2017]
  Nyckelord :important societal functions; Hammarslund Barrier Failure; flood consequences; flood risk analysis; physical geography; geography; Geographical Information Systems; Kristianstad; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : According to a recent report from the Swedish Civil Contingencies Agency, the city of Kristianstad is considered as one of the most vulnerable in Sweden regarding consequences of a flood. Being protected by a barrier system, a failure would most likely have serious impact on the city. LÄS MER