Sökning: "total harmonic distortion"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden total harmonic distortion.

 1. 1. Control and design of Quasi-Z-Source Inverter (qZSI) for grid connected Photovoltaic (PV) arrays

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Shrey Sharma; [2018]
  Nyckelord :Photovoltaic PV ; Voltage source inverter VSI ; Harmonics; Impedance Zsource inverter ZSI ; Quasi-impedance Z-source inverter qZSI ; Shoot-through; Total Harmonic Distortion THD ; Pulse width modulation PWM ; Internal model control IMC ; Boost factor;

  Sammanfattning : The renewable energy sources are greener and more environment friendly than nonrenewableenergy sources. They are used for the sustainable power production. Solarenergy is abundant in a lot of places and can be tapped to satisfy energy needs. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 3. 3. Integration of fast charger stations - A technical investigation on grid connected high powerconverters and their filter solutions with focus on harmonicemissions and size reduction by utilising interleaved operation

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Adam Hultin; Johan Wolgers; [2017]
  Nyckelord :interleaved operation; filter; converter; bus charger; harmonic filtering; active rectification;

  Sammanfattning : In this paper, measurements are performed on an operating 300 kW buscharger station. A description of how the charger is constructed is givenand the measurement results are presented. The efficiency of the chargerwas, at a 240 kW load level found to be around 95 %. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of power quality and common design concept for AC-DC converters in aircraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Andreas Brolund; [2017]
  Nyckelord :AC-DC; converter; aircraft; power electronics; MOSFET; MEA; More electric aircraft; Delta-switch; ATRU; Auto-transformer rectifier unit; Auto-transformer; Vienna rectifier; passive rectifier; active rectifier; power factor correction; APFC; PFC; MATLAB; Simulink; THD; total harmonic distortion;

  Sammanfattning : This master thesis has been carried out in collaboration with Saab, Avionics Systems in Jönköping, Sweden, during the spring of 2017. The thesis investigates unidirectional rectifier topologies in aircraft and the focus has been on evaluating the power quality requirements according to the aircraft standards, in the course of the More Electric Aircraft concept. LÄS MER

 5. 5. Utredning av övertonsproblematik vid Bolidens industriella nät

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Patrik Norberg; [2017]
  Nyckelord :harmonics; övertoner;

  Sammanfattning : Inom Bolidens industriella nät förekommer övertonsströmmar med sådan amplitud att de förorsakar en övertonshalt i spänningen av 12%. Inom nätet finns ett stort antal olinjära laster som kan vara orsak till förekomsten av dessa övertonsströmmar, dessutom finns faskompenseringsutrustning ansluten vilket sannolikt orsakar förstärkning av övertoner genom resonans. LÄS MER