Sökning: "total institutions"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden total institutions.

 1. 1. ECONOMIC GROWTH DETERMINANTS AND PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTIONS A Cross-National Analysis of TFP, AP and Weberianess

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fatima Sow; [2019-01-11]
  Nyckelord :Economic Growth; Productivity; Total Factor Productivity TFP ; Average Productivity AP ; Public Administration Institutions; Weberianess; Professionalism; Closedness;

  Sammanfattning : The Weberian bureaucracy argument emphasizes a public administration with a set of principles onhow it is organised, to make the bureaucracy more productive. This in turn means a more productive public sector. LÄS MER

 2. 2. Det gränslösa arbetet som gymnasielärare : En studie om gränsförskjutning mellan arbete och det övriga livet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Fredrik Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; skola; arbetstid; lärare; flexibilitet.;

  Sammanfattning : Companies, institutions and authorities are increasingly restructuring their businesses to adapt to a changing environment and working conditions are becoming increasingly looser, more indefinite and perceived as more boundless. Earlier general and more stable working time rules, norms and agreements for organizing the work have begun to be dissolved or transformed and employees must increasingly initiate, plan, implement and take responsibility for their own work. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of state forest institutions in Romania based on the 3L model

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Mihai-Ionut Hapa; [2019]
  Nyckelord :forest policy goals; criteria and indicators; state forest institutions; 3L Model; perfo;

  Sammanfattning : Romanian forests account 27.5% of total area and has quite even shares of ownership, 48.5 % state forests and 51.5% private forests. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars erfarenhet av tvångsvård : En kvalitativ studie av ungdomars upplevelse av tvångsvård på Statens institutionsstyrelses hem under 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ylva Hammarström; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :compulsory treatment; correction facilities; young people; abuse of power; thematic analysis; participation; tvångsvård; ungdomar; maktmissbruk; tematisk analys; delaktighet;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen har varit att lyfta fram ungdomarnas egna ord av att befinna sig inom Statens institutionsstyrelses vård i Sverige. För att få en djup och beskrivande bild har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och analyserat vårt material utifrån en tematisk analys av texterna i boken ”Kärlek + Lycka + Svek= Tårar”, utgiven 2017 av Statens institutionsstyrelse där ungdomar delar med sig av sina erfarenheter av livet på ett SiS-hem. LÄS MER

 5. 5. ENSAMKOMMANDE BARN OCH PSYKISK OHÄLSA - OMGIVNINGENS BERÄTTELSER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agha Ruby; Linda Bergram; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied children; residential care; mental health; PTSD; support; HVB; attachment theory; total institutions;

  Sammanfattning : In the last few years, approximately 40 000 of unaccompanied children, mainly boys, have arrived in Sweden. Initially, these minors were placed into residential care units (HVB). Media has suggested that these adolescents, have difficulties associated to poor mental health. LÄS MER