Sökning: "total kostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden total kostnad.

 1. 1. Time-based Key for Coverless Audio Steganography: A Proposed Behavioral Method to Increase Capacity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :John Alanko Öberg; Carl Svensson; [2023]
  Nyckelord :Coverless audio steganography; information hiding; covert communication; effective capacity; behavioral; Täcklös ljudsteganografi; informationsdöljning; hemlig kommunikation; effektiv kapacitet; beteendemässig;

  Sammanfattning : Background. Coverless steganography is a relatively unexplored area of steganography where the message is not embedded into a cover media. Instead the message is derived from one or several properties already existing in the carrier media. This renders steganalysis methods used for traditional steganography useless. LÄS MER

 2. 2. Leveranser på ett hållbart sätt: En kartläggning av utsläpp, dokumentation och uppföljning. : Sammanställning av hållbarhetsarbetet hos ByggDialogs leverantörer

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :August Ovall-Andrén; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhet. Transporter. Bygglogistik;

  Sammanfattning : The construction industry is currently playing a significant role in climate change worldwide. With contributions to emissions from several stages of construction, the industry is responsible for one fifth of Sweden’s total emissions. From these emissions one quarter can be linked to transportation. LÄS MER

 3. 3. Comparative Analysis of On-site vs Off-site green-Hydrogen Value Chain Scenarios to cover projected Aviation demand : A case for Toulouse Blagnac Airport in France

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Stathis Alexandrou; [2023]
  Nyckelord :Hydrogen Production; Value Chain Analysis; Levelized Cost of Hydrogen Production LCOH ; Hydrogen for Aviation; France; Toulouse Airport; Analys av vätgasens värdekedja; kostnader för vätgasens försörjningskedja; LCOH; flytande vätgas; vätgas för luftfarten; Frankrike; Toulouse Airport; ;

  Sammanfattning : Amidst the efforts to mitigate the energy-related carbon emissions of human activities and pursuing a net-zero future by 2050, the aviation sector, as part of a wider group of hard-to-decarbonize sectors is responsible for 12% of all the transportation emissions globally. Green Hydrogen as a zero-emissions alternative fuel from water and renewable energy serves as a prime candidate to replace conventional aviation fuels and lead the way towards carbon-free flights. LÄS MER

 4. 4. Stomkonstruktioners olika klimatpåverkan och kostnad : Betong- och trästommar i flerbostadshus

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Arvid Henriksson; Emilia Klasson; [2023]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; Kostnad; Klimatdeklaration; Hållbar samhällsutveckling; betong- och trästommar; flerbostadshus;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om ett flerbostadshus på 9-våningar beläget i Borås, uppfört av Peab. Det nuvarande flerbostadshuset är byggt med en betongstomme år 2016 och denna studie syftar till att undersöka vilken skillnad det gör på byggnadens totala klimatpåverkan och kostnad, vid val av trä som alternativt stommaterial. LÄS MER

 5. 5. Design of a Sustainable Energy System for a Community Center in rural Mozambique : A Minor Field Study in Mozambique

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emilia Säll Magnusson; Melchior Hahn; [2023]
  Nyckelord :Sustainable energy system; Solar PV system; off-grid; Community center; Rural Mozambique; Minor Field Study; Project Vita; Hållbart energisystem; Solcellssystem; off-grid; kultur- och fritidscentrum; Mozambiques landsbygd; Minor Field Study; Project Vita;

  Sammanfattning : Access to energy is an important part in the development of most countries and societies, linked to both social and economic growth. Nevertheless, 70% of the population in sub-Saharan Africa does not have access to electricity, which brings consequences to several of these areas. LÄS MER