Sökning: "total pain och palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden total pain och palliativ vård.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter med mångdimensionell smärta i det palliativa skedet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Karlsson; Therése Lengberg; [2017]
  Nyckelord :palliativ vård; total pain; sjuksköterska; erfarenhet; utbildning; smärta;

  Sammanfattning : I den palliativa vården möter sjuksköterskor patienter som upplever smärta. Att som sjuksköterska förstå att smärtan är mångdimensionell och innefattar patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga uppfattning är till stor hjälp för att nå lindring. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors användning av symtomskattningsinstrument i palliativ vård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Margareta Hammarlund; Malin Parsmo; [2017]
  Nyckelord :Symtomskattningsinstrument; Palliativ vård; Sjuksköterska; Enkätstudie;

  Sammanfattning : Symtomlindring är en av den palliativa vårdens hörnstenar. Sjuksköterskan har en central roll i den palliativa vården och kunskapen om symtom och symtomskattning är av största vikt. Det finns forskning som visar att symtomskattning förbättrar patientens symtomlindring. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta total smärta i palliativ vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Ericsson; My Högblom; [2015]
  Nyckelord :Pain; Palliative care; Nurse; Caring; Knowledge; Parse human becoming theory; Smärta; Palliativ vård; Sjuksköterska; Vårdande; Kunskap; Parse omvårdnadsteori;

  Sammanfattning : Background: Pain is one of the most common and feared symptoms in palliative care and may cause suffering and reduced quality of life of the dying person. The pain has several different dimensions and is a subjective experience of each individual. LÄS MER

 4. 4. Palliative care in the final week of life of older people in nursing homes : A register-based study

  Master-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jonas Smedbäck; [2015]
  Nyckelord :End-of-life; Nursing home; Older people; Palliative care; Symptom relief; Livets slut; Vårdboende; Äldreboende; Äldre; Palliativ vård; Symtom; Lindring;

  Sammanfattning : Background: Current palliative care recommendations stress the right to care according to palliative principles at the end of life for all people in need thereof, regardless of care place and including those who are old. The international literature indicates that residents in nursing homes often do not have access to palliative care competence. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskan inom den palliativa vården.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Martin Kristoffersson; Jonathan Laas; [2014]
  Nyckelord :Egenskaper och förmågor; intervjustudie; palliativ vård; kvalitativ studie; Skills and abilities; interview study; palliative care; qualitative study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården handlar om att vårda patienter i livets slut. Allt sedan dess start under mitten av 1900 talet fram tills nu har den genomgått stora förändringar och meningarna om på vilket sätt denna vård ska genomföras är nu kluvna. LÄS MER