Sökning: "total produktivt underhåll"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden total produktivt underhåll.

 1. 1. Lean implementering hos svenska industrier : En empirisk studie av implementering för interna Lean dimensioner

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Jonsson; Pawitchaya Lindquist; [2020]
  Nyckelord :Swedish manufacturing industries; Internal Lean production; Empirical evidence; Descriptive statistics; Correlation analysis; Variance analysis; Implementation of internal lean strategies; Svensk tillverkningsindustri; Intern Lean-produktion; Empiriska bevis; Deskriptiv statistik; Korrelationsanalys; Varians analys; Implementering av interna Lean strategier;

  Sammanfattning : Lean production originates from the Toyota production system (TPS) and is commonly known as today's Lean. Lean Production consists of a multitude of concepts, values, principles and methods with the main purpose to continuously improve operations and productions. These concepts are known to improve long-term profitability. LÄS MER

 2. 2. Optimering av leveransprocess baserat på företagets distribution : Minimering av led- och leveranstid

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adnana Sabanovic; Mario Starcevic; [2019]
  Nyckelord :Cross-Docking; Värdeflödeskartläggning; Lean; TPU Total Produktivt underhåll ;

  Sammanfattning : Arbetet utförs hos ett företag som är en inredningskedja och startades 1996 först som en lagerbutik. Under åren som har gått expanderades företaget och är i nuvarande läge ett av Sveriges mest väletablerade varumärken med butiker runtom nordiska länder. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av förebyggande underhållsplan : På tomgodsförsörjningen av rullpallar på Arla Foods Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Minh Thu Dinh; Hassan Makaraan; [2016]
  Nyckelord :Underhåll; Förebyggande underhåll; TPM; TPU; Total produktiv underhåll; PDCA;

  Sammanfattning : Strävan om en större konkurrenskraft har medfört förändringar inom modern produktion där det sker en övergång från arbetskraftsberoende produktion till en ökad automatisering av produktionsanläggningar. En ökning av automatiseringar i samband med teknikutveckling har medfört att produktionsutrustningar har blivit mer avancerade och komplicerade att underhålla. LÄS MER

 4. 4. Färgindustrins användning av lean-metoderför en resurseffektiv produktion : Hur ser användningen ut idag och hur kan denförbättras?

  M1-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonathan Eriksson; Louise Lindberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningStudien undersöker möjligheten att resurseffektivisera färgindustrin med hjälp av lean.Färgindustrin tillhör processindustrin och har många omställningar eftersom marknadenkräver ett brett produktsortiment. LÄS MER

 5. 5. Plan för implementering av strukturerat underhållsarbete på Valmet ABs gjuteri i Karlstad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Leon Åstrand; [2014]
  Nyckelord :underhåll; TPM; Total Productive maintenance; TPU; total produktivt underhåll;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om att sätta upp en plan för implementering av ett mer strukturerat underhållsarbete på Valmet ABs gjuteri i Karlstad. Arbetet görs i kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik på Karlstads universitet under våren 2014.Valmet har nyligen köpt upp gjuteriet på Lamberget i Karlstad. LÄS MER