Sökning: "total station."

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade orden total station..

 1. 1. Vidareutveckling av teststation för hydrauliska fixturer : Med fokus på ergonomi och design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Niklas Stenmalm; Fredrik Hammargren; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; ergonomi; teststation; användarvänlig; design; hydraulik; fixtur;

  Sammanfattning : Låga tillverkningskostnader är en viktig konkurrensfaktor inom verkstadsindustrin. Ett sätt för att uppnå en mer automatiserad och kostnadseffektiv tillverkningsindustri är att använda hydrauliska fixturer. LÄS MER

 2. 2. Nätanslutning av en framtida elväg : En kartläggning av anslutningsmöjligheter för E4an mellan Gävle och Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Amelie Ekström; Jessica Wänlund; [2021]
  Nyckelord :electrification; electric road; energy demand; grid connection; electric vehicle; electric truck; heavy vehicles; freight transport; electrified transport sector; dynamic charging; on-the-go charging; power station; transformer station; elektrifiering; elväg; energibehov; nätanslutning; elfordon; tunga fordon; godstransport; elektrifierad transportsektor; dynamisk laddning; transformatorstation;

  Sammanfattning : The transport sector accounts for a third of Sweden’s total greenhouse gas emissions where cars and heavy trucks dominate the use of fossil fuels. The Swedish government is now intensifying the work for an electrified transport sector where electric roads could be an important part. LÄS MER

 3. 3. Analysis of coastal erosion between different flights of UAV

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Zhengran Yin; [2021]
  Nyckelord :Coastal erosion; UAV; Digital Surface Model; Slope; Elevation differences; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : More than 600 million people are living in coastal areas in the world. According to the trend of population migration, the global coastal area population may increase to more than 1 billion by 2050. LÄS MER

 4. 4. Beam refinement and beam tracking using Machine Learning Techniques in 5G NR RAN

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harshal Patel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract: Growing needs of communication, demands a higher data transmission rate in 5G NR. In the 3rd generation partnership project (3GPP), frames are used to schedule the data to be transferred between the cellular base station (gNB) and user equipment (UE). LÄS MER

 5. 5. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Niklas Zeiner; [2021]
  Nyckelord :Remote sensing; Forage grasslands; Sentinel-2; Dry matter yield; Canopy average height; Total leaf chlorophyll content; Partial least squares; Support vector machines;

  Sammanfattning : In this project, regression models based on data from field measurements and spectral information extracted from satellite imagery were used to estimate traits of forage grasslands; dry matter yield, canopy average height and total leaf chlorophyll. Four fields at SLUs Röbäcksdalen field station were sampled on 22 occasions and a total of 198 samples, including measurement of the highest plant, canopy height, leaf chlorophyll content, canopy spectral reflectance and biomass were collected. LÄS MER