Sökning: "total station"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden total station.

 1. 1. Avkokskomprimering till CBG-lager som avkokshantering på LBG-tankstationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Olle Levin; [2019]
  Nyckelord :biogas; förvätskad biogas; komprimerad biogas; LNG; biobränsle; tunga fordon; logistik;

  Sammanfattning : The number of fuel stations for liquefied biogas or liquefied natural gas (LBG or LNG, both composed of liquid methane) in Sweden will increase in the coming few years, from 6 stations to over 30 in total. While there still are very few LNG heavy-duty vehicles (HDV's) on Swedish roads, technical problems may arise at fuel stations due to low consumption. LÄS MER

 2. 2. Conjunctive Operation of Hydro and Solar PV Power with Pumped Storage at Kafue Gorge Power Station (Zambia)

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Elvis Nyirenda; [2019]
  Nyckelord :Photovoltaic; Hydro; Power; Storage; Pumped Hydro Storage; Zambia;

  Sammanfattning : This report covers the work carried out to redesign the two existing conventional hydro power stations in Zambia on the Kafue river into the pumped storage facility with solar photovoltaic power so that security of supply and water conservation is achieved to reduce the power deficits during the dry and drought periods. The two stations are Kafue gorge upper power station (KGUPS) and Kafue gorge lower power station (KGLPS) with an installed capacity of 990 MW and 750 MW respectively. LÄS MER

 3. 3. Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Haji   Abdulkareem; Mustafa Javidan; [2019]
  Nyckelord :Elnät; utveckling; Trollhättan;

  Sammanfattning : Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. LÄS MER

 4. 4. Application Server Mobility and 5G Core Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Symeri; [2019]
  Nyckelord :Fifth Generation Core; Handover; Network Function; Edge cloud; Service mobility; Live migration; Femte Generationen Kärna; Överlämning; Nätverksfunktion; Moln; Tjänströrlighet; Live migration;

  Sammanfattning : With advancements in the mobile network architecture, from the Fourth Generation to the Fifth Generation, a vast number of new use cases becomes available. Many use cases require cloud-based services, where a service is deployed close to the user. LÄS MER

 5. 5. 3D- modellering med LAS-data : Tester i ett licensierat- och i ett Open source-program

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Olov Nilsson; [2019]
  Nyckelord :LiDAR; 3D- modelling; ArcGIS Pro; QGIS; Software comparison; LOD2; LAS; 3D-modellering; ArcGIS Pro; QGIS; Programvarujämförelse; LOD2;

  Sammanfattning : Det har blivit mer populärt att skapa 3D-modeller bland kommuner och företag idag. Det går att visualisera de flesta föremål i 3D, vilket kan skapa större tydlighet och därmed ökad förståelse. LÄS MER