Sökning: "total workload."

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden total workload..

 1. 1. För- och nackdelar med mobil datortomografi vid akut diagnostik - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Leona Elmanius; Sonja Benitez; [2020]
  Nyckelord :mobile computed tomography; acute care diagnostics; pros; cons; radiography; X-ray nurse; mobil datortomografi; akut diagnostik; fördelar; nackdelar; radiografi; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Inledning: För patienter som behöver akut sjukvård är tiden till diagnos och behandling en viktig faktor. Röntgensjuksköterskornas roll är betydelsefull vid akut diagnostik då de ansvarar för att genomföra röntgenundersökningar. LÄS MER

 2. 2. ”Egentligen vill du jobba heltid” : En kvalitativ undersökning av deltidsarbete inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Dajana Tadic; [2020]
  Nyckelord :deltidsarbete; normer; äldreomsorg; Vilhelmina kommun; arbetstid; fokusgruppsintervjuer; jämställdhet; Heltidsresan;

  Sammanfattning : Sweden is facing demographic challenges that entail a high need for recruitment, primarily in the healthcare and care sector. This is one of the areas where most people work part-time and where the demographic challenges are expected to be greatest. LÄS MER

 3. 3. En välfungerande arbetsplats : En kvantitativ studie om arbetsmiljörelaterade faktorer inom Stockholms socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Fabian Albinsson; [2019]
  Nyckelord :Social secretary; Work environment-related factors; Staff turnover; Socialsekreterare; Arbetsmiljörelaterade faktorer; Personalomsättning;

  Sammanfattning : Dagens socialtjänst kännetecknas av att ha hög personalomsättning som resulterat i olika arbetsrelaterade problem, såsom hög arbetsbelastning, stress och otillräckliga resurser. Denna studie syftar till att undersöka och kvantifiera de arbetsmiljörelaterade faktorer som, i störst utsträckning, leder till att socialsekreterare inom Stockholms socialtjänst stannar kvar på sina arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

  Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the Team Resilience Assessment Method for Simulation (TRAMS)

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jaber Amanda; [2019]
  Nyckelord :Team resilience; simulation games; assessment; training; Systemic Resilience Model;

  Sammanfattning : The Team Resilience Assessment Method for Simulation (TRAMS) is an instrument that consist of several measurements, such as team-member exchange, workload, the TRAMS observation protocol etc. This thesis researches the observation protocol. The TRAMS protocol is an assessment method for resilience in simulation games. LÄS MER