Sökning: "totala institutioner"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden totala institutioner.

 1. 1. Ungdomars och yrkesverksammas upplevelser av tillvaron på Statens institutionsstyrelse, SiS. : En litteraturstudie om tillvaron på SiS.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Elvstrand; Frida Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Participation; instability; power; relationships; SiS; young people; professionals; Delaktighet; instabilitet; makt; relationer; SiS; ungdomar; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Inledning: Varje år får ca 30 000 barn och unga vård utanför hemmet, drygt 1000 av dem placeras på SiS. SiS, statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård i Sverige. Tvångsplaceringar på institution är en av de mest ingripande åtgärder samhället gör för barn, ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 2. 2. On-Site Regeneration of Granular Activated Carbon : A literature study, comparison and assessment of different regeneration methods to find potential on-site regeneration method in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Chinmay Mishra; [2021]
  Nyckelord :Granular Activated Carbon; GAC On-site Regeneration; Cost Estimation Analysis; GAC Chemical Regeneration;

  Sammanfattning : In this thesis project, different existing granular activated carbon regeneration methods/technologies are assessed based on existing literature. The project aims to identify and analyse the method with the highest on-site regeneration potential by using the Himmerfjärdsverket wastewater treatment plant as a reference and performing a cost estimation analysis. LÄS MER

 3. 3. Hållbara universitet? : En jämförelse mellan resepolicys och flygresor på svenska statliga universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :klimat; universitet; flygresor; resepolicy; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker flygresor vid svenska statliga universitet genom att jämföra resepolicys med verkliga utfall av koldioxidutsläpp. Reseriktlinjer hos Sveriges 15 statliga universitet har undersökts, och resepolicyerna har kvantifierats med hjälp av ett kodningsschema. LÄS MER

 4. 4. "SiS är inte en bra plats för barn att vara på" : En kvalitativ studie om upplevelser av SiS särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Helena Al-tamimi; Emily Tiedemann; [2020]
  Nyckelord :Juvenile Crime; Recidivism; Residential Care; SiS; Compulsory Treatment; Ungdomsbrottslighet; Återfall; Institutionsvård; SiS; Tvångsvård;

  Sammanfattning : "SiS is not a good place for children" is a qualitative study aimed at investigating institutional care and the treatment work that takes place with criminal and convicted youth in Sweden. The study is focused on investigating the importance of the treatment work at the institutions and what impact it has for the target group. LÄS MER

 5. 5. Ingen vill hamna snett - EN TEXTANALYS AV TVÅNGSVÅRDADE UNGDOMARS LIVSERFARENHETER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Johansson; [2020]
  Nyckelord :statens institutionsstyrelse; stigma; anknytningsteori; särskilda ungdomshem; totala institutioner;

  Sammanfattning : Varje år kommer ungefär 1100 ungdomar till Statens institutionsstyrelse när de frivilliga insatserna för vård och behandling inte ansetts varit tillräckliga. En placering på en låst enhet inom SiS förutsätter ett beslut om vård enligt LVU §§3 eller 6 och/eller har dömts till LSU. LÄS MER