Sökning: "totala institutioner"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden totala institutioner.

 1. 1. Hållbara universitet? : En jämförelse mellan resepolicys och flygresor på svenska statliga universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :klimat; universitet; flygresor; resepolicy; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker flygresor vid svenska statliga universitet genom att jämföra resepolicys med verkliga utfall av koldioxidutsläpp. Reseriktlinjer hos Sveriges 15 statliga universitet har undersökts, och resepolicyerna har kvantifierats med hjälp av ett kodningsschema. LÄS MER

 2. 2. "SiS är inte en bra plats för barn att vara på" : En kvalitativ studie om upplevelser av SiS särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Helena Al-tamimi; Emily Tiedemann; [2020]
  Nyckelord :Juvenile Crime; Recidivism; Residential Care; SiS; Compulsory Treatment; Ungdomsbrottslighet; Återfall; Institutionsvård; SiS; Tvångsvård;

  Sammanfattning : "SiS is not a good place for children" is a qualitative study aimed at investigating institutional care and the treatment work that takes place with criminal and convicted youth in Sweden. The study is focused on investigating the importance of the treatment work at the institutions and what impact it has for the target group. LÄS MER

 3. 3. Ingen vill hamna snett - EN TEXTANALYS AV TVÅNGSVÅRDADE UNGDOMARS LIVSERFARENHETER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Johansson; [2020]
  Nyckelord :statens institutionsstyrelse; stigma; anknytningsteori; särskilda ungdomshem; totala institutioner;

  Sammanfattning : Varje år kommer ungefär 1100 ungdomar till Statens institutionsstyrelse när de frivilliga insatserna för vård och behandling inte ansetts varit tillräckliga. En placering på en låst enhet inom SiS förutsätter ett beslut om vård enligt LVU §§3 eller 6 och/eller har dömts till LSU. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med ungdomar som har ett brottsligt beteende : En kvalitativ studie om SiS-personalens upplevelser och erfarenheter av återanpassning och smittoeffekter

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Caroline Siljendal; Josefin Stenvall; [2019]
  Nyckelord :Institution; Staff; Youth; Crime; Impact; Reintegration; Institution; Personal; Ungdomar; Kriminalitet; Påverkan; Återanpassning;

  Sammanfattning : Det vetenskapliga problemet som föreligger handlar om att institutionsvård inte visar de goda resultat det avser att göra. Ungdomar lär sig istället mer om kriminalitet under placeringstiden. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars erfarenhet av tvångsvård : En kvalitativ studie av ungdomars upplevelse av tvångsvård på Statens institutionsstyrelses hem under 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ylva Hammarström; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :compulsory treatment; correction facilities; young people; abuse of power; thematic analysis; participation; tvångsvård; ungdomar; maktmissbruk; tematisk analys; delaktighet;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen har varit att lyfta fram ungdomarnas egna ord av att befinna sig inom Statens institutionsstyrelses vård i Sverige. För att få en djup och beskrivande bild har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och analyserat vårt material utifrån en tematisk analys av texterna i boken ”Kärlek + Lycka + Svek= Tårar”, utgiven 2017 av Statens institutionsstyrelse där ungdomar delar med sig av sina erfarenheter av livet på ett SiS-hem. LÄS MER