Sökning: "totalförbud"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet totalförbud.

 1. 1. Erkännande av barnäktenskap - Hur svensk lagstiftning förhåller sig till transnationella förpliktelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Svending; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; internationell privaträtt; EU-rätt; familjerätt; migrationsrätt; internationella förpliktelser; barnäktenskap; erkännande; kritisk rättspositivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är en angelägenhet som med internationella såväl som nationella medel motarbetas. Bland annat har Förenta nationerna (FN) uttalat att arbetet mot en nolltolerans mot barnäktenskap ska ses som en del av de globala målen som ska uppnås innan 2030. LÄS MER

 2. 2. "En värld utan kärnvapen skulle vara en bättre värld" : en processpårning av regeringens beslut att inte skriva under konventionen om totalförbud mot kärnvapen.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Sophia Weingarten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 4. 4. De antropogena hoten mot valhajen (Rhincodon typus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Damm; [2017]
  Nyckelord :Rhincodon typus; valhaj; mortalitet; fiske; fartygskollisioner; ekoturism; plast;

  Sammanfattning : Valhajen (Rhincodon typus) är vår tids största fisk och når ofta en längd av 12 meter. Arten återfinns nära kusten så väl som ute på öppet hav i temperaturer, i varmt till tropiskt vatten. Över 80 % av dess tid spenderas på djup grundare än 20 meter vilket gör den utsatt för bland annat ekoturism, fiske och fartygskollisioner. LÄS MER

 5. 5. Exportförbud som fullgörelsehinder vid internationella köp : om köpavtals giltighet och säljares befrielse från dröjsmålsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rikard Lemming; [2016]
  Nyckelord :handelsrestriktioner; exportförbud; internationella köp; dröjsmål; fullgörelseansvar; skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : Handelsrestriktioner som innebär förbud att exportera vissa varor medför att köprättsliga förpliktelser inte kan fullgöras på det sätt som var tanken vid avtalsslutet. Några vanliga avtalsmässiga metoder för att hantera sådana situationer är att avtala om force majeure- och hardship-klausuler. LÄS MER