Sökning: "totalförsvar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet totalförsvar.

 1. 1. Civilförsvarets betydelse för Sveriges säkerhet - En diskursanalys kring maktfrågan i totalförsvaret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Peter Linehagen; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; Bacchi; civilförsvar; hotbild; totalförsvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish preparations for war have decreased rapidly since the end of the cold war. The internationalization of the Swedish Armed Forces, together with the phase out of the civilian defence, was a direct measure of a worldwide peace between nations. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; totalförsvar; privat-offentlig samverkan; metagovernance; collaborative governance; collaborative crisis management;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det pågående arbetet med att bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige i samverkan med privata aktörer i livsmedelsbranschen. Syftet är att analysera de styr- och organisationsmodeller kring samverkan som tillämpas av centrala offentliga aktörer i detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Drivmedelsförsörjning – En interorganisatorisk möjlighet eller utmaning : ”Det är det som är i tanken som räknas”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jonas Hedlöf; Johan Lenngren; [2019]
  Nyckelord :business sector; civil defence; fuel; inter organisational; military defence; Preem; supply; Swedish Armed Forces; Swedish Civil Contingencies Agency; Swedish Energy Agency; civilt försvar; drivmedel; Energimyndigheten; Försvarsmakten; försörjning; interorganisatorisk; militärt försvar; MSB; näringsliv; Preem; totalförsvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för det militära försvaret att kunna försörjas med drivmedel från näringslivet under ett väpnat angrepp. Vi har genomfört undersökningen utifrån dagens totalförsvarsförmåga som är under uppbyggnad sedan ett antal år tillbaka. LÄS MER

 4. 4. Tröskelutmaningar i en gråzonskontext

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Boyle; [2018]
  Nyckelord :hybridkrigföring; gråzon; trovärdighet; kapabla förmågor; tröskel; avskräckning; totalförsvar; krigsavhållande;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta arbete är problematiken kring trovärdigheten i att verka avskräckande mot gråzonshot, med en tröskel som dimensionerats mot konventionella militära angrepp under kalla kriget. Sverige utgör studiens problemställning och fallstudien utgörs av Ukrainas tröskel och avskräckningsstrategi gentemot Rysslands angrepp och annektering av Krimhalvön 2014. LÄS MER

 5. 5. När Sveriges säkerhet privatiserades

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mats Wigert; Nicklas Kamperhaug; [2018]
  Nyckelord :Totalförsvar; Försvarsmakten; SJ; Trafikverket; Green Cargo AB; Regeringsbeslut; Försvarsbeslut; FM Doktriner;

  Sammanfattning : Vår uppsats beskriver hur de tre aktörerna Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB har påverkats av totalförsvarets nedläggning under 90-talet fram till idag, samt det återtagande och nyskapande som dessa tre aktörer står inför.  Empirin bygger på data som har framkommit under intervjuer med de tre aktörernas respondenter, med detta som underlag har vi sökt i propositioner, motioner, regeringsbeslut och litteratur. LÄS MER