Sökning: "totalförsvar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet totalförsvar.

 1. 1. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; totalförsvar; privat-offentlig samverkan; metagovernance; collaborative governance; collaborative crisis management;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det pågående arbetet med att bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige i samverkan med privata aktörer i livsmedelsbranschen. Syftet är att analysera de styr- och organisationsmodeller kring samverkan som tillämpas av centrala offentliga aktörer i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Tröskelutmaningar i en gråzonskontext

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Boyle; [2018]
  Nyckelord :hybridkrigföring; gråzon; trovärdighet; kapabla förmågor; tröskel; avskräckning; totalförsvar; krigsavhållande;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta arbete är problematiken kring trovärdigheten i att verka avskräckande mot gråzonshot, med en tröskel som dimensionerats mot konventionella militära angrepp under kalla kriget. Sverige utgör studiens problemställning och fallstudien utgörs av Ukrainas tröskel och avskräckningsstrategi gentemot Rysslands angrepp och annektering av Krimhalvön 2014. LÄS MER

 3. 3. När Sveriges säkerhet privatiserades

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mats Wigert; Nicklas Kamperhaug; [2018]
  Nyckelord :Totalförsvar; Försvarsmakten; SJ; Trafikverket; Green Cargo AB; Regeringsbeslut; Försvarsbeslut; FM Doktriner;

  Sammanfattning : Vår uppsats beskriver hur de tre aktörerna Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB har påverkats av totalförsvarets nedläggning under 90-talet fram till idag, samt det återtagande och nyskapande som dessa tre aktörer står inför.  Empirin bygger på data som har framkommit under intervjuer med de tre aktörernas respondenter, med detta som underlag har vi sökt i propositioner, motioner, regeringsbeslut och litteratur. LÄS MER

 4. 4. Strategisk chock : Påverkan i svensk säkerhetsstrategi under tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christofer Lennings; Emir Kadric; [2018]
  Nyckelord :Grand strategy; security strategy; strategic shock; defense bills; Sweden; Russia; Georgia; Crimea; strategi; säkerhetsstrategi; strategisk chock; försvarsbeslut; Georgien; Krim; Sverige; militärstrategi;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. LÄS MER

 5. 5. Brandpåverkan på skyddskonstruktioner i funktionsskyddsrum : En undersökning av resthållfasthet i betongbalkar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Catrine Malmros; Johnson Andrea; [2018]
  Nyckelord :Total defence; fortification; CFORT; structural codes; concrete; spalling; fire resistance; load test; Totalförsvar; fortifikation; CFORT; konstruktionsregler; spjälkning; betong; brandmotstånd; belastning;

  Sammanfattning : In the beginning of the 21st century decisions were made regarding the decommission of the total defence in Sweden. Since then the security policy situation has changed, regarding both the risk of war and other types of treats such as terrorism. Due to this the total defence is now being re-established. LÄS MER