Sökning: "totalförsvar"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet totalförsvar.

 1. 1. Vi ger aldrig upp!...Eller varför ska vi kämpa? : En studie om medborgarnas drivkrafter för att ingå i samhällets motståndskraft

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Lenngren; [2021]
  Nyckelord :motståndskraft; försvarsvilja; motståndsrörelser; resiliens; nyliberalism; totalförsvar;

  Sammanfattning : Sveriges säkerhetsstrategi baseras på en totalförsvarsprincip, vilket inom forskningen tillskrivits en nyliberalistisk styrmetod som skapar säkerhet genom att bygga ett resilient samhälle. Det resilienta samhället och totalförsvarsprincipen innebär att hela samhället involveras i skapandet av motståndskraft gentemot hot. LÄS MER

 2. 2. Det militära hotet, ett svenskt försvarsdilemma

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Försvarsdilemma; Indikationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det ryska militära hotet mot Sverige är baserat på flera olika hotfulla indikationer, och reflekterar ett försvarsdilemma för Sverige. Diskursanalysen belyser detta genom att studera vad det militära hotet mot Sverige består i och vad för praktiker detta genererar. LÄS MER

 3. 3. Det outnyttjade verktyget för svensk krishantering : En kvalitativ studie om Försvarsmaktens interoperabilitet inom svensk krishantering

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Landin; [2021]
  Nyckelord :totalförsvar; civil-militär samverkan; krishanteringssystem;

  Sammanfattning : Att kunna agera tillsammans är en nödvändighet i ett krisläge (Regeringen 2020) vilket medför att vi därför måste ha förmågan och planeringen för att hantera en breddad hotbild i alla konfliktnivåer. Genom att stärka vår förmåga att hantera kriser, stärker i förlängningen vår motståndskraft inom ramen för totalförsvaret och gör oss mer förberedda inför en höjd beredskap. LÄS MER

 4. 4. Avskräckning i svensk säkerhetsstrategi : En renässans för totalförsvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Karl Banelind; [2021]
  Nyckelord :säkerhetsstrategi; avskräckning; utökad avskräckning; totalförsvar; civilförsvar;

  Sammanfattning : This study investigates the contemporary Swedish deterrence strategy through a qualitative text analysis. Since the 1950s and onwards Sweden has adopted deterrence strategy in different size and shape, adapted to the different challenges of its respective time, as part of its defense and security policy. LÄS MER

 5. 5. Kontinuitetsförmåga : En teoribildning för ett framtidssäkert totalförsvar

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Tornesjö; [2021]
  Nyckelord :totalförsvar; framtidssäkring; säkerhetspolitik; grundad teori;

  Sammanfattning : Det försämrade säkerhetspolitiska läget präglas av komplexa snabbföränderliga och oförutsägbara säkerhetshot. Dessa säkerhetshot medför att uppbyggnaden av det nya totalförsvaret redan i förhand riskerar att bli obsolet. LÄS MER