Sökning: "totalkostnadsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet totalkostnadsanalys.

 1. 1. Totalkostnadsanalys Ett verktyg för utvärdering av alternativa förändringar?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Therese Hällström; Julia Klingberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samägd marktjänstutrustning på Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johannes Hedman; Malin Persson; [2018]
  Nyckelord :Marktjänstutrustning; marktjänstbolag; flygplatslogistik; totalkostnadsanalys; optimering;

  Sammanfattning : Flygindustrin har sett en stadig ökning de senaste åren och under 2017 ökade luftrumsrörelserna i Sverige med 6% från året innan. Den stadiga ökningen sätter stor press på det komplexa systemet som är på en flygplats då det är många parter som ska samarbeta. LÄS MER

 3. 3. Total Cost Analysis of frame suppliers in construction

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Daniel Andersson; Christian Sandholm; [2017]
  Nyckelord :Logistik; Totalkostnadsanalys; Flödeskartläggning; Lågkostnadssourcing; Leveransservice;

  Sammanfattning : Gotec, som är ett bygg och förvaltningsföretag, är just nu inne på etapp ett av ett byggprojekt i Vallastaden, Linköping. För etapp ett slöt Gotec ett avtal med den polska stomleverantören Baumat, att de skulle leverera samtliga stommar till Gotecs byggnader i projektet. LÄS MER

 4. 4. Total cost analysis of alternative transport solutions for construction materials

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Viktor Gustafsson; Mahan Vosoughi Abedin; [2017]
  Nyckelord :Totalkostnadsanalys; bygglogistik; logistik; Supply Chain Management; inköp; gipsskivor.;

  Sammanfattning : I examensarbetet utförs en totalkostnadsanalys av tre olika transportalternativ av gipsskivor till kontorsbyggen i citymiljö åt Skanska. I det ena alternativet levereras gipsskivorna direkt från fabrik till byggarbetsplats. LÄS MER

 5. 5. A total cost analysis of reinforcement management

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Olof Göransson; Andreas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Armering; Totalkostnadsanalys; Byggteknik; Armeringshantering; Byggnadslogistik;

  Sammanfattning : En totalkostnadsanalys som jämför två olika alternativ för armering. I första alternativet tillverkar företaget sin egen armering på ett lager för att sedan transportera ut armeringen till byggarbetsplatsen i färdiga armeringskorgar. LÄS MER