Sökning: "totalurval"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet totalurval.

 1. 1. Plåsterdebatten sex år senare : En undersökning om representationen av mångfald

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Albin Andersson; Jacob Karlsson; Joel Wallin; [2022]
  Nyckelord :Universell utformning; plåster förband; informationsgrafik; mångfald Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ur ett universellt utformningsperspektiv undersöka sortimentet av plåster och förband samt informationsgrafiken på förpackningarna hos en av Sveriges största plåstertillverkare. Detta på grund av den kritik Cederroth svarade på 2015 gällande bristen på mångfald i deras sortiment. LÄS MER

 2. 2. "Du vet, hästen rids ju bara av en tjej" : En kvantitativ innehållsanalys av könsgestaltningar i ridsportsjournalistisk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emma Lindström; Alice Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; ridsport; OS; Kommunikation; Journalism; intersektionalitet; feminism; gestaltningsteorin;

  Sammanfattning : Equality is a well discussed topic and equality work is integrated in todays society, both within journalism and sports. Equestrian sports is a gender integrated sport which means that women and men compete against each other under the same circumstances and rules. However, previous research shows that this doesn’t lead to equal circumstances. LÄS MER

 3. 3. Smakar kaffet lika gott på insidan av organisationen? : En kvantitativ enkätundersökning om Löfbergs internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Elgtberg; Elin Ringqvist; [2021]
  Nyckelord :Internal communication; organization member; communication channel; organizational culture; Löfbergs; Internkommunikation; organisationsmedlem; kommunikationskanal; organisationskultur; Löfbergs;

  Sammanfattning : The mainstay of a successful organization is a well-functioning internal communication. Good internal communication creates a positive environment, togetherness, and community within the organization. LÄS MER

 4. 4. Aktiekapitalets storlek? : en undersökning utifrån flera intressentperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellinor Sanfridsson; Kajsa-Stina Thörnblom; [2021]
  Nyckelord :Share capital; the theory of legitimacy; instances; stakeholders; the stakeholder model; the stakeholder theory; power; consultation responses.; Aktiekapital; legitimitetsteorin; instanser; intressenter; intressentmodellen; intressentteorin; makt; remissvar.;

  Sammanfattning : Aktiebolag är en av de vanligaste bolagsformerna och förekommer i två skilda former, publika och privata. Vid uppstart av ett aktiebolag, oavsett form, krävs ett aktiekapital, men det som skiljer dem åt är dess storlek. LÄS MER

 5. 5. Mycket (risk)retorik : En kvantitativ retorikanalys av Folkhälsomyndighetens kommunikation om Covid-19 och Ebola.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fabian Jacobs; Alexander Levinson; [2020]
  Nyckelord :Risk communication; CERC; rhetorics; quantitative content analysis; data analysis; forms of appeal; Covid-19; Ebola; risk; Riskkommunikation; CERC; retorik; kvantitativ innehållsanalys; dataanalys; appellformer; Covid-19; Ebola; risk;

  Sammanfattning : Hur myndigheter kommunicerar under kristider spelar en avgörande roll för hur både samhälle och näringsliv hanterar en kris. Denna deskriptiva studie undersöker hur Folkhälsomyndigheten kommunicerat under två pandemier, Covid-19 och Ebola, för att beskriva hur en svensk myndighet kommunikativt hanterat allvarliga kriser. LÄS MER