Sökning: "tourist website"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden tourist website.

 1. 1. Ansvar och urval - En kvantitativ studie av SVT Nyheter Västs urval av nyheter från landsbygd, turistort och kranskommun jämfört med Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mirjam Blomkvist; Saga Örnberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is an analysis of SVT Nyheter Väst ́s news selection. Previous research shows that the media coverage in Sweden is becoming more concentrated to bigger cities. As a result, smaller municipalities and the countryside risk to suffer the consequences of insufficient information about their own community. LÄS MER

 2. 2. Welcoming Strangers : a study about digitalized hospitality visuals of Airbnb and Couchsurfing dwellings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Anna Puzanova; [2020]
  Nyckelord :tourism; hospitality; Airbnb; Couchsurfing; digital media; visual analysis; visual culture of hospitality; privacy; metaphors; viewer’s gaze; work of imagination; aestheticization; Social Sciences;

  Sammanfattning : We live in a digitalized world where visuals are as essential to us as they have never been. Tourism and hospitality are not an exception here but rather examples of huge dependence on visual culture. LÄS MER

 3. 3. Price Prediction of Vinyl Records Using Machine Learning Algorithms

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :David Johansson; [2020]
  Nyckelord :price prediction; price estimation; vinyl records; vinyl prices; regression; machine learning; machine learning algorithms; algorithm comparison; dataset; vinyl dataset; k-nearest neighbors; linear regression; neural network; random forest; discogs; ai; artificial intelligence; prisuppskattning; vinyl; vinylskivor; maskininlärning; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Machine learning algorithms have been used for price prediction within several application areas. Examples include real estate, the stock market, tourist accommodation, electricity, art, cryptocurrencies, and fine wine. LÄS MER

 4. 4. Platsmarknadsföring : Små och medelstora tätorters platsvarumärkesuppbyggnad via det digitala nätet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Carl Andersson; Sandra Hög; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; Facebook; Instagram; Platsmarknadsföring; Platsvarumärke;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate how tourist agencies in rural areas work with their information channels for the place marketing of their destinations and brand management. By means of information channels we mean the tourist agencies' social media, their own website and printed materials. LÄS MER

 5. 5. Avveckling av traditionella turistbyråer : En studie om hur sju kommuner i Sverige anpassar sin besöksservice till besökarna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Susin Ariz; Leyla Swedan; [2017]
  Nyckelord :Information and communication technology; Digital interaction; Marketing; Personal interaction; Tourist information centers; Social media; Informations- och kommunikationsteknik; Digital interaktion; Marknadsföring; Personlig interaktion; Turistbyråer; Sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur sju olika kommuner i Sverige utvecklar och anpassar sin besöksservice i allt mer digitaliserat samhälle. Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsmetodik bestående av sju semi-strukturerade intervjuer med anställda inom respektive kommun. LÄS MER