Sökning: "tourist website"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden tourist website.

 1. 1. Avveckling av traditionella turistbyråer : En studie om hur sju kommuner i Sverige anpassar sin besöksservice till besökarna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Susin Ariz; Leyla Swedan; [2017]
  Nyckelord :Information and communication technology; Digital interaction; Marketing; Personal interaction; Tourist information centers; Social media; Informations- och kommunikationsteknik; Digital interaktion; Marknadsföring; Personlig interaktion; Turistbyråer; Sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur sju olika kommuner i Sverige utvecklar och anpassar sin besöksservice i allt mer digitaliserat samhälle. Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsmetodik bestående av sju semi-strukturerade intervjuer med anställda inom respektive kommun. LÄS MER

 2. 2. Using the Wizard-of-Oz technique in requirements engineering processes : A trial in a tourism context

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Malin Wik; [2015]
  Nyckelord :Wizard of Oz; requirements engineering; interactive systems; multimedia; prototyping; exploration techniques; exploratory interaction;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to explore the possibility to use the experimental prototyping technique called Wizard of Oz as a requirements engineering technique in multimedia development with a focus on how to capture (and test) requirements for system responses in on-going GUI dialogues between user and system. The Wizard-of-Oz technique makes it possible to try interactive prototypes with users or in the development team without needing any programming to be conducted first. LÄS MER

 3. 3. Resan mot Web 2.0 : En studie om var populära resmåls webbplatser befinner sig i webbutvecklingen i relation till Web 2.0

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Andrea Rydén; Johanna Lundberg Finnsson; [2014]
  Nyckelord :Web 2.0; tourism; tourist website; web development; social media; Web 2.0; turism; turistwebbplats; webbutveckling; sociala medier;

  Sammanfattning : This essay is inspired by an earlier essay written in 2012 by Sanna Johansson and Erika Winther. In their essay they examined Sweden’s municipalities’ tourist websites and graded these based on a number of Web 2.0 criterias. LÄS MER

 4. 4. Social media framework for the destination Usedom : How to create awareness and dialogue by using social media for the destination Usedom taking into account the new Usedom WelcomeVisitor Centre

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Susanne Stuebs Stuebs; [2010]
  Nyckelord :social media; online marketing; new media; trust-marketing; permission-marketing; holistic marketing; destination marketing;

  Sammanfattning : Purpose – Target of this study is to develop a social media framework, the essential “ingredient” for a social media concept for the destination Usedom. The following question is in the centre of this investigations attention:  How to create awareness and dialogue by using Social Media for the destination Usedom taking into account the new Usedom Welcome Visitor Centre that will be open 2011?Methodology/approach– Mainly, an observational approach as research method is used to answer the research question, collecting empirical data not by questioning respondents, but by observing different forms of activity. LÄS MER

 5. 5. Almedalsveckan : en studie i hur ett av Sveriges största politiska arrangemang har tagit form

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Historia

  Författare :Malin Liljeborg; [2009]
  Nyckelord :Local history; Almedalsveckan; Gotland;

  Sammanfattning : Politicians Week in Visby has since the late 1960s developed to be a fairly unique concept in Swedish politics, which even in recent years has begun to be exported to other countries in Europe. Curiosity and interest around the arrangement of activities and actors have in the past decade become increasingly both nationally and internationally. LÄS MER