Sökning: "trä fakta"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden trä fakta.

 1. 1. Gestaltning och dimensionering av metallfria knutpunkter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Mohammed Al-saadi; Marwa Abdulnasir Hilal Hilal; [2020]
  Nyckelord :Timber engineering; multi-storey; timber architecture; glulam; non-metallic wood connections; mortise and tenon joint; wood joints; Träbyggande; flervåningsbyggnader; metallfria knutpunkter; knutpunkt; förband; limträ; design; träarkitektur;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop knowledge of non-metallic connections in order to develop and change the Swedish wood architecture as well as wood structures. The main question being "Are metal-free connections suitable for contemporary timber buildings?". LÄS MER

 2. 2. Vakuumfästen för småbitar : Och dess möjligheter för det lilla snickeriet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Carl-Johan Persson; [2018]
  Nyckelord :vakuum; 3dprinting; trä; möbelsnickeri; sugkopp;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om vakuum och hur det kan användas vid tillverkning av smådelar i trä inom möbelsnickeri. Arbetet innehåller grundläggande fakta om vakuum. Tillsammans med en omvärldsanalys bygger det vidare i en utvecklingsprocess av vakuumfästen för tre valda former i trä som är problematiska att bearbeta. LÄS MER

 3. 3. Attraktivare utomhusgym i Göteborgs Stad - En tvärsnittsstudie gällande attraktivitet och nyttjande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Maria Karlsson; Jennifer Wagner; [2016-08-16]
  Nyckelord :Attraktivitet; fysisk aktivitet; Göteborgs Stad; nyttjande och utomhusgym;

  Sammanfattning : Inom Göteborgs Stad har det inte gjorts några tidigare utvärderingar gällande utomhusgym. Utifrån tidigare fakta om vad individer värdesätter av en plats för fysisk aktivitet är främst att platsen ska kännas trygg/säker, vara tillgänglig, nära hemmiljön, vara estetiskt tilltalande och att det finns ett aktivt underhållsarbete på platsen. LÄS MER

 4. 4. Det gerade hörnet

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

  Författare :Carl Johansson; [2016]
  Nyckelord :Kex; centrumtapp; notspår och fjäder; gerade hörn;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks tre olika sammansättningar av ett gerat hörn. De valda sammansättningarna är notspår och fjäder, centrumtapp och kex. Åsikter från snickare och fakta från litteratur samlas och en sammanställning skapas för att förenkla framtida projekt. LÄS MER

 5. 5. Brottsskeden kring infästning av stålpelare

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Robert Endre; [2012]
  Nyckelord :Punching; splitting; local pressure; drilling in concrete; close to the concrete edge; infill wall; Eurocodes; top plate and base plate.; Genomstansning; spjälkning; prägling; håltagning i betong; avstånd till betongkant; utfackningsvägg; eurokoderna; topplåt; och fotplåt;

  Sammanfattning : En utfackningsvägg är en icke bärande väggkonstruktion, ofta av trä som har för syfte att minimera energiförbrukningen för byggnader i betong. Inuti konstruktionen används ibland stålpelare för att bära ovanliggande konstruktioner. Stålpelarna utsätts för laster som de måste dimensioneras för. LÄS MER