Sökning: "trä"

Visar resultat 1 - 5 av 885 uppsatser innehållade ordet trä.

 1. 1. Marknadsmöjligheter för en ökad cirkularitet av kontorsinredning: - En studie om företag som säljer begagnad kontorsinredning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joosefin Tinglöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den linjära ekonomins framsteg har gett stora konsekvenser på miljön, varför implementeringen av cirkulära och mer resursbesparande affärsidéer efterfrågas. Studien identifierar kontorsmöbler som en aktuell produktgrupp för återanvändning. Idag slängs dock en stor mängd fullt fungerande kontorsmöbler av hög kvalité årligen. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av två stomsystem för byggnader- skillnaden mellan trä- och betongstommar ur klimatpåverkansynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maikel Aro; Mattias Isak; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jorden genomgår idag klimatförändringar och den största faktorn till detta är allaväxthusgaser som släpps ut, som människan dessutom ansvarar för. I Sverige stårbyggsektorn för en dryg femtedel av den klimatpåverkan som finns i landet och står därförinför stora utmaningar i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Fult trä : Om den estetiska värderingen av materialet trä

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Noble deciduous trees; Wood; Critical design; Design activism; Aesthetic values; Furniture manufacturing; Hållbar utveckling; ädla lövträd; Trä; Kritisk design; Designaktivism; Estetiska värderingar; Möbeltillverkning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker de estetiska värderingarna av materialet trä i möbelproduktion och hur det påverkar materialåtgången. Tidigare forskning har främst undersökt träslaget furu och det estetiska urvalet som händer redan i träproduktion. LÄS MER

 4. 4. Platta på mark av korslimmat trä : En undersökning av bärförmåga med och utan kantförstyvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnéa Hellman; Nils Falck; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; kantbalk; kantförstyvning; platta på mark; bäddmodul; kontakttryck; FEM-design;

  Sammanfattning : Purpose: This work investigates the load-bearing capacity of a foundation built out of cross-laminated timber. The foundation is built with the same principles as a slab on grade made out of concrete. The purpose is also to account for the different operating principles of a wooden slab on grade with, and without, an edge beam. LÄS MER

 5. 5. BYGGFUKT I BYGGNADER MED STOMME AV KORSLIMMAT TRÄ : Erfarenheter och mätresultat för tre byggnader uppförda med och utan väderskydd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fadi Bano; Steve Michael; Elefro Youssef; [2021]
  Nyckelord :Fukt; Väderskydd; Korslimmat trä; Fuktkvot; Produktionsskede; Mögelpåväxt;

  Sammanfattning : Purpose: the purpose of this study is to examine the moisture ratio under that period with and without weather protection to see if it has an impact on the moisture levels. The purpose is also to identify the profitability of the weather protection and if there are other methods that can be used to replace it. LÄS MER