Sökning: "träd i Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden träd i Lund.

 1. 1. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Claesson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; nationella genbanken; programmet för odlad mångfald; Pom; grönt kulturarv; kulturväxter; Rio-konventionen; gestaltning; visningsträdgård;

  Sammanfattning : Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops. Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. LÄS MER

 2. 2. Livsfara eller livräddare : en jämförande studie av träd på två förskolor i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Morgan Olofsson; Hampus Åvall; [2019]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förskola; i-Tree; pedagogisk utemiljö; risk; riskträd; trädinventering;

  Sammanfattning : Trees are something that most of us humans have some form of connection to, both positive and negative. Research shows that an early connection to trees can benefit children’s development both in a cognitive way and develop motor skills. Trees also offer other services that humans can benefit from, especially in cities and in rural areas. LÄS MER

 3. 3. Vårlökar i offentlig miljö : vårlöksförslag till verkliga exempel i stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Wallén; [2018]
  Nyckelord :vårlökar; geofyt; ståndort; komposition; offentlig miljö;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet avser att visa på vårlökars användningsmöjligheter för olika situationer och ståndorter i offentlig miljö. Förhoppningsvis kan arbetet väcka ett intresse och uppmana fler till att använda detta växtmaterial. LÄS MER

 4. 4. Vegetationsförändringar i två öländska lundar under 30 år

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Ida Hansson; [2018]
  Nyckelord :Alm-askskog; Fältskikt; Ulmus glabra; Markvegetation; Fraxinus excelsior; Almsjuka; Askskottsjuka; Ulmus minor; Vegetationsförändringar;

  Sammanfattning : Många skyddade skogar i Europa har förändrats sedan den tidigare markanvändningen upphört. Skogar som förr var betade eller användes till slåtter har växt igen och blivit slutna skogar. LÄS MER

 5. 5. Fåglar och pollinatörer på Ideon - hur kan biologisk mångfald gynnas i en företagspark?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Karin Morell; [2017]
  Nyckelord :urban ecosystems; urban biodiversity; urban avian habitat; sustainable urbanization; environmental science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Urbanization is causing impact on biodiversity and ecosystem services globally, due to disturbance, fragmentation and loss of habitats as the proportion of urban settlement increases. Actions for enhancement of biodiversity in urban spaces become important to achieve a sustainable urbanization. LÄS MER