Sökning: "träd i offentlig miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden träd i offentlig miljö.

 1. 1. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anja Henningsson; [2019]
  Nyckelord :hotell och restaurang; sittplatser; uteservering; kvalitetskriterier; skydd; komfort; njutning; vistelseytor; offentlig miljö; grönska;

  Sammanfattning : Hotell och restauranger behöver en inbjudande miljö som för att locka och få sina gäster att trivas, stanna och återkomma. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010) Hotell och restaurangers utemiljö är en av de vistelseytorna som kan vara med och bidra till människors välbefinnande oavsett om den ligger i staden eller på landsbygden. LÄS MER

 2. 2. Fruktbärande träd och buskar i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Miriam Neijber Söderquist; [2019]
  Nyckelord :fruktbärande; träd; buskar; offentlig miljö;

  Sammanfattning : Att använda fruktbärande träd och buskar i offentliga miljöer är något som gjorts av olika anledningar genom historiens gång. Idag är behovet av att skapa hållbara städer stort och hur de gröna stadsrummen utformas är en viktig del av detta. LÄS MER

 3. 3. Uppbyggnadsbeskärning av träd i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Molin; [2018]
  Nyckelord :uppbyggnadsbeskärning; beskäring; trädvård; trädförvaltning; skötsel; grenstruktur;

  Sammanfattning : Under de senaste 30 åren har de urbana träden fått en alltmer betydande roll i stadsrummet. Från att tidigare ha betraktats som ett förskönande inslag i den hårdgjorda staden har studier och forskning även kunnat visa på att träd kan bidra med ett flertal ekosystemtjänster (Silvera Seamans 2013). LÄS MER

 4. 4. Vårlökar i offentlig miljö : vårlöksförslag till verkliga exempel i stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Wallén; [2018]
  Nyckelord :vårlökar; geofyt; ståndort; komposition; offentlig miljö;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet avser att visa på vårlökars användningsmöjligheter för olika situationer och ståndorter i offentlig miljö. Förhoppningsvis kan arbetet väcka ett intresse och uppmana fler till att använda detta växtmaterial. LÄS MER

 5. 5. Urban trees are thriving : an explanation of the innovation of the Stockholm soil system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonathan Nyman; [2017]
  Nyckelord :Stockholm soil system; innovation; structural soil; plants; trees; innovation adoption theory; complexity theory; tree officer; landscape architecture;

  Sammanfattning : The situation for urban trees is often highly problematical. Due to the high proximity between different functions in cities, space is often quite limited which makes it hard for plants to establish and grow. LÄS MER