Sökning: "trädgårdsböna"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet trädgårdsböna.

 1. 1. Abundance of root nodules on common bean, Phaseolus vulgaris : a comparison between Swedish fields with and without a recent history of common bean cultivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Christina Hultman; [2018]
  Nyckelord :sustainability; protein-source; legume-based food; nitrogen fixation; root nodules;

  Sammanfattning : Legumes such as common bean, Phaseolus vulgaris L. are climate-smart protein sources which can be part of sustainable agriculture and eating habits to increase the resilience in our food system. LÄS MER

 2. 2. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER

 3. 3. Odling av baljväxter för humankonsumtion i Sverige : en handbok som beskriver de biologiska och teknologiska förutsättningarna för att odla baljväxter till livsmedel

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Niklas Eriksson; [2017]
  Nyckelord :trädgårdsböna; åkerböna; sojaböna; linser; ärtor; lupiner;

  Sammanfattning : Odlingen av baljväxter till humankonsumtion har historiskt sett varit viktig i Sverige men är idag väldigt liten. Globalt sett är baljväxter i många delar av världen en viktig proteinkälla. Kommersiell odling av baljväxter görs redan i stor grad i Sverige men avsättningen är i princip bara foder med några få undantag. LÄS MER

 4. 4. Linser, sojabönor och trädgårdsbönor : odlingsmöjligheter i Sydsverige

  M1-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Carina Nilsson; [2010]
  Nyckelord :sojaböna; Glycine max; lins; Lens culinaris; trädgårdsböna; Phaseolus vulgaris; odlingskrav; bönodling; odling; odlingsmöjligheter; odlingsbeskrivning; Sydsverige; södra Sverige;

  Sammanfattning : Linser, sojabönor och trädgårdsbönor var bland de första grödorna som domesticerades när människan övergick till jordbrukssamhälle. Idag odlas växtslagen på vitt skilda platser i världen, med sorter anpassade till helt olika odlingssäsonger och klimatförhållanden. Odling av växtslagen är fullt möjlig i Sydsverige. LÄS MER

 5. 5. Analysis of Swedish accessions of Phaseolus vulgaris L. using SSR Markers

  Master-uppsats, SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Författare :Elin Bengtsson; [2009]
  Nyckelord :accession; duplicate; garden bean; gene bank; genetic diversity; genetic resources; germplasm; microsatellites; morphological markers; Phaseolus vulgaris; preservation; SSR;

  Sammanfattning : AbstractThe genetic diversity in cultural plants is considered to be threatened due to global climate change and antropogenic influence. Unknowing of future conditions for cultivation, gene banks all over the world are now trying to build up costly safety nets of species and varieties that may become highly valuable owing to their specific traits and genetic heredity. LÄS MER