Sökning: "trädgårdsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet trädgårdsdesign.

 1. 1. Villaträdgården som lundmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olof Green; [2019]
  Nyckelord :lunden; den heliga lunden; genius loci; C. Th. Sørensen; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; grove enviroment;

  Sammanfattning : Lunden kan både ses som en vegetationstyp och som en företeelse. Men lunden är svår att få grepp om, hur ser den egentligen ut? Är det en naturlig landskapstyp? Vad är/har varit dess funktion? Varför är lunden ofta sammankopplad till människan som en kultplats. LÄS MER

 2. 2. Translating the theory into practice : the collating, comparing and synthesising of foundational recommendations and qualities for restorative garden design

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Sandra Schwarz; [2019]
  Nyckelord :restorative; restoration; nature; green space; stress; cancer; rehabilitation; design;

  Sammanfattning : The catalyst for this Thesis was a recognised ‘disconnect’ between academic research and landscape architects / designers of restorative green spaces, which was validated by several experts in the field. The need for research to provide tangible recommendations and examples of best practice, in the principle of Evidence-based Design, drove this task. LÄS MER

 3. 3. Frösådd på kyrkogårdar : användning och tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Catherine Hansson; [2017]
  Nyckelord :kyrkogård; trädgårdsdesign; design; frösådd; direktså; plantering; ängslik plantering; naturlik plantering;

  Sammanfattning : Ett designuppdrag för askgravplatser i Fridlevstads församling 2016 visade på svårigheterna att möta kraven på hög standard och kvalitet med små ekonomiska medel. En inspirerande föreläsning med Nigel Dunnett samma höst gav ideer om en eventuell lösning på problemet genom att använda sig av samma teknik som Dunnett själv använder: frösådder. LÄS MER

 4. 4. Skolträdgårdar på Gotland -vilka rekommendationer influerade deras utformning och innehåll?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Hellström; [2016-06-08]
  Nyckelord :Historical school gardens; Gotland; garden design; fruit trees; horticultural statistics; berry bushes; historiska skolträdgårdar; historiska lärarträdgårdar; trädgårdsdesign; fruktträd; bärbuskar; hortikulturell statistik;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och Landskapsvårdens Hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 5. 5. Förslag till tidstypisk efterbildning och restaurering av en trädgård i Söderhamn : Byggd på studier om egnahemträdgårdar och trädgårdsmästaren Rudolf Abelin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Anna Nordmark; [2016]
  Nyckelord :Garden design; recreate; own-home garden; Rudolf Abelin; Trädgårdsdesign; återskapa; egnahem trädgårdar; Rudolf Abelin;

  Sammanfattning : The purpose behind this thesis is to create a design proposal for how a present day garden created at the early 1900 can be recreated to its original design. In order to do so, the style of the garden specified to this era must be defined along with an inventory of the plants. LÄS MER