Sökning: "trädgårdshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet trädgårdshistoria.

 1. 1. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Thomasine Eriksson; [2022]
  Nyckelord :trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. LÄS MER

 2. 2. Det Prydliga- vs. det Naturlika förvaltningsidealet : hur två typer av förvaltningsideal kom till och deras respektive främjande av stödjande ekosystemtjänster, med förnalagret som infallsvinkel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Vigg Rufus Crawford; [2022]
  Nyckelord :prydlig; naturlik; förvaltningsideal; ekosystemtjänster; stödjande ekosystemtjänster; förna; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Det Prydliga förvaltningsidealets rötter har spårats till slutet av 1800-talet och industrialismen framfart, där statsförvaltare kom att börja prioritera upprätthållandet av mer prydliga och välvårdade grönområden (Nolin 1999; Byggnadsstadga 1874). Förnalagret kom under denna tid (och en tid framöver) att anses som skräp, vilket medförde att förnan nästan helt eliminerades från städers grönområden (Litsmark 2014; Byggnadsstadga 1874). LÄS MER

 3. 3. Alriksgårdens trädgård : en trädgårdshistorisk undersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; Kulturens Östarp; Alriksgården; 30-tal; inventering;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag inför ett återställande av en trädgård. Trädgården tillhör gården Alriksgården som ligger i Kulturens Östarp i Sjöbo kommun. Kulturens Östarp är en del av Kulturens museiverksamhet och drivs av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik : en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elisabeth Lindström; [2021]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; Västerbotten; Bjurholm; kulturarv; villaträdgård; naturvård; hushållsodling; sommarrum;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet görs en jämförelse mellan årtiondenas ideal och praktik i en villaträdgård mellan 1950- 1980. Arbetet delas upp i tre delar med en utvald trädgård som utgångspunkt för praktiskt exempel och litteratur; i form av trädgårdshandböcker som använts av ägarna till trädgården, som ideal och metodiskt verktyg. LÄS MER

 5. 5. Gröna värden i vården : en uppsats om hälsofrämjande utomhusmiljöer i tid och rum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Saga Agelii; [2021]
  Nyckelord :evidensbaserade design; hälsofrämjande design; salutogen design; trädgårdshistoria; vårdhistoria; sanatorium; psykiatrisk vård; brunnspark;

  Sammanfattning : Under 1800-talet och tidiga 1900-talet betraktades natur och trädgård som centrala hälsofrämjande element i vården och samhällsbyggnationen. Natur och trädgård sågs som hälsans landskap i kontrast till industrialiseringens smutsiga städer där sjukdomar spreds till följd av trångboddhet och osanitära levnadsförhållanden. LÄS MER