Sökning: "trädgårdsrelaterade aktiviteter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden trädgårdsrelaterade aktiviteter.

  1. 1. Trädgårdsterapi och trädgårdsrelaterade aktiviteter inom kriminalvård : Perspektiv på utformning, erfarenheter och effekter

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

    Författare :Jessica Drangeus; [2014]
    Nyckelord :Trädgårdsterapi; trädgårdsrelaterade aktiviteter; fängelser; trädgård; psykisk hälsa;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur olika trädgårdsrelaterade program inom kriminalvård kan vara utformade och hur dessa program påverkar de intagna. Studien är designad som en litteraturstudie kompletterad med intervjuer och erfarenhetsberättelser från intagna och personal på fängelser. LÄS MER