Sökning: "trädgårdsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet trädgårdsterapi.

 1. 1. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER

 2. 2. Komplementär medicin i omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Karlsson; Andrea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Depression; Komplementär medicin; Omvårdnad; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund  Psykisk ohälsa i form av depression och ångest är ett ökande problem. Det orsakar lidande hos den enskilde individen, men också stora samhällskostnader. I Sverige behandlas depression och ångest i huvudsak med antidepressiva läkemedel samt psykoterapi. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emelie Abrahamsson; Maja Vingsle; [2020]
  Nyckelord :Rehabilitering; arbetsterapi; utmattningssyndrom; stress; trädgård; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till nya sjukskrivningar i Sverige. Idag används trädgårdsterapi i ett rehabiliterande syfte för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Det finns fortfarande ett kunskapsbehov angående behandlingsprocesser rörande målgruppen samt terapeutiska insatser i trädgårdsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Landskapsarkitekturen bakom galler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Schedin; [2020]
  Nyckelord :kriminalvård; fängelseanstalt; fängelse; välgörande grönska; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige sitter cirka 4400 personer frihetsberövade på någon av Sveriges fängelser. Frihetsberövandet utgör en belastning för individen och kan utlösa krissituationer med självskadande handlingar som följd. LÄS MER

 5. 5. Naturunderstödd rehabilitiering mot utmattningssyndrom - en scoping review.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Mia Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet var att beskriva Naturunderstödd rehabilitering (NUR) med inriktning på stress och utmattningsrelaterade besvär.   Frågor som ställdes: Vad innebär NUR och hur påverkas personer som lider av stress och/ eller utmattningsrelaterade besvär av NUR? Metod: En litteratursammanställning i form av en scoping review, användes i detta arbete, innehållande vetenskapliga artiklar inom NUR med inriktning mot stressrelaterad ohälsa. LÄS MER