Sökning: "trädhöjdsbestämning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet trädhöjdsbestämning.

  1. 1. Trädhöjdsbestämning med UAV-fotogrammetri och UAV-laserskanning : En jämförande studie för detektering av riskträd

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

    Författare :Alexander Larsson; Olle Oscarsson; [2020]
    Nyckelord :UAV; LiDAR; digital photogrammetry; point cloud; tree height estimation.; UAV; LiDAR; digital fotogrammetri; punktmoln; trädhöjdsbestämning;

    Sammanfattning : UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eller drönare används för insamling av geografisk data och fotografering av såväl företag, myndigheter och privatpersoner. Tekniken förenklar insamling av data över stora geografiska områden och kan utnyttjas för kartering, modellering och analysering som volymbestämning. LÄS MER