Sökning: "trädinformationsystem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet trädinformationsystem.

  1. 1. Förslag till plan för nyplantering och vård av stadsträd : en förstudie inför kommande plan i Västerås

    L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

    Författare :Kajsa Falkman; [2008]
    Nyckelord :trädplaner; trädvårdsplaner; trädpolicy; trädinformationsystem; trädprogram;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att lägga fram ett underlag för Västerås stad, som avser att förnya sin trädplan. Arbetet är skrivet på en generell nivå och går även att använda för andra städer. LÄS MER