Sökning: "trädinventering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet trädinventering.

 1. 1. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER

 2. 2. Livsfara eller livräddare : en jämförande studie av träd på två förskolor i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Morgan Olofsson; Hampus Åvall; [2019]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förskola; i-Tree; pedagogisk utemiljö; risk; riskträd; trädinventering;

  Sammanfattning : Trees are something that most of us humans have some form of connection to, both positive and negative. Research shows that an early connection to trees can benefit children’s development both in a cognitive way and develop motor skills. Trees also offer other services that humans can benefit from, especially in cities and in rural areas. LÄS MER

 3. 3. Trädinventering i urban miljö : syfte, metod och användning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sarah Adler; [2017]
  Nyckelord :trädinventering; stadsträd; urban miljö; parkförvaltning; förvaltning; hållbar stad; management;

  Sammanfattning : Stadsträd är nödvändiga i den urbana miljön, de bidrar till ett flertal positiva värden både för miljö, klimat och människa. Men stadsträd kan också utgöra hot mot hälsa och ekonomi när förutsättningarna att leverera tjänster till staden saknas. LÄS MER

 4. 4. Biokol i stadsträdens växtbäddar : med fokus på Stockholm stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Malin Boman; [2017]
  Nyckelord :biochar; biokol; terra preta; svart jord; urban miljö; stadsträd; trädinventering.;

  Sammanfattning : Marken är en viktig faktor att ta hänsyn till i dagens hårda klimat för våra stadsträd. Allra helst för de träd som skall stå i det mest utsatta delarna av staden, så som på torg, längs med tungt trafikerade vägar eller omringade av bara hårdgjorda ytor. LÄS MER

 5. 5. Utbredning av kastanjeblödarsjuka träd orsakad av Pseudomonas syringae pv. aesculi i centrala Malmö.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Östergren; [2017]
  Nyckelord :kastanjeblödarsjuka; hästkastanj; ståndort; stad; Malmö; trädinventering; Pseudomonas syringae pv. aesculi; Aesculus hippocastanum;

  Sammanfattning : Sjukdomen kastanjeblödarsjuka orsakad av bakterien Pseudomonas syringae pv. aesculi drabbar hästkastanjer i Europa. Denna kandidatuppsats har som mål att undersöka sambandet mellan uppkomst av kastanjeblödarsjuka, vitalitet, ståndort och sekundera skadegörare i de centrala delarna av Malmö. LÄS MER